Publiceret 03-02-2021

Årsrapport om tilsyn med indkvarteringsoperatører

Læs årsrapporten for Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentersystemet i 2019.

Udlændingestyrelsens koncept for tilsynet med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentre i Danmark består dels af et generelt koncept for tilsynet med det samlede centersystem, dels af et særskilt koncept for tilsynet med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige – de såkaldte børnecentre.

Udlændingestyrelsen gennemfører selv tilsyn på samtlige opholds- og specialcentre mv. med undtagelse af børnecentre. Tilsynet med børnecentre gennemføres af Socialtilsyn Midt på vegne af Udlændingestyrelsen.

I årsrapporten beskrives de overordnede resultater af tilsynene med indkvarteringsoperatørerne. På baggrund af de gennemførte tilsyn i 2019 er det fortsat Udlændingestyrelsens vurdering, at asylcentrene generelt fremstår veldrevne. Det er også styrelsens vurdering, at der fortsat er et stort ledelsesmæssigt fokus hos operatørerne på at følge op på resultaterne af de enkelte tilsyn, ligesom der er løbende dialog mellem styrelsen og operatørkredsen om de forhold, som måtte give anledning til tvivl. Der er således fortsat en positiv effekt af implementeringen af tilsynskonceptet fra 2017 og en præventiv og læringsmæssig effekt af at gennemføre tilsynene.

Udlændingestyrelsen gennemfører i 2021 en evaluering af tilsynskonceptet med henblik på at justere eller revidere konceptet på baggrund af de erfaringer, som vi og indkvarteringsoperatørerne har gjort med tilsynene i perioden fra 2017 til 2020. 

Hent årsrapporten for 2019:

Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2019

Bilag til Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2019

Læs mere om baggrunden for tilsynene i nyheden fra 1. november 2018

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Udlændingestyrelsens pressemedarbejdere på 70 20 20 72 eller presse@us.dk