Publiceret 04-01-2021

Positivlisten for højtuddannede og positivlisten for faglærte pr. 1. januar 2021

SIRI offentliggør ny positivliste for hhv. højtuddannede og faglærte pr. 1. januar 2021, som gælder til 30. juni 2021. Hvis du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse efter en af positivlisterne efter 31. december 2021, skal du sikre dig, at din stillingsbetegnelse er på en af de nye positivlister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (ST AR) har offentliggjort en ny Arbejdsmarkedsbalance. SIRI har på grundlag af Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdet en ny vejledende positivliste for højtuddannede og en for faglærte til offentliggørelse pr. 1. januar 2021.

Positivlisten for højtuddannede indeholder i alt 36 stillingsbetegnelser, og der er 42 stillingsbetegnelser på positivlisten for faglærte gældende for 1. halvår 2021.

Se positivlisterne

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI