Publiceret 02-10-2020

Driften af asylcentre udbydes for 2021

Udbud åbnes for interesserede, som vil byde på opgaven med at drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark. Der er i øjeblikket 14 indkvarteringssteder i drift med i alt ca. 2.200 personer indkvarteret. Den daglige drift af disse indkvarteringssteder varetages af forskellige operatører på vegne af Udlændingestyrelsen. 

De gældende kontrakter udløber med årets udgang, og der skal derfor indgås nye operatørkontrakter med virkning fra den 1. januar 2021.

Den udbudte opgave omfatter bl.a. indkvarteringsydelser, sundhedsydelser, pasningstilbud for børn, undervisning og aktivering, åbning eller lukning af indkvarteringssteder samt op- og nedskalering af kapacitet efter behov.

Interesserede opfordres til at byde ind på kontrakterne for 2021.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 19. oktober 2020 kl. 12. For yderligere oplysninger om tidsplan mv. for udbudsprocessen henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt og kan hentes via udbudssystem. Materialet kan tilgås her

Al kommunikation, herunder ansøgning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse foregår via udbudssystemet.

Interesserede opfordres til at holde sig opdateret om løbende opdateringer af udbudsmaterialet.

Øvrige spørgsmål kan rettes til pressekonsulent Nils Bak på telefonnummer 41 30 66 80.