Publiceret 14-09-2020

SIRI indfører skærpede krav til dokumentation for landbrugspraktikanter, fodermestre og driftsledere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) skærper nu kravene til dokumentation for uddannelse for ansøgere om opholds- og arbejdstilladelse som landbrugspraktikant, fodermester eller driftsleder.

Det betyder, at der udover dokumentation for beståede fag skal vedlægges anden dokumentation for uddannelsen, når der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse som landbrugspraktikant, fodermester eller driftsleder.

Anden dokumentation kan fx være study record book, studiekort mv.

Dokumentationen for uddannelsen skal være dateret og navnet på uddannelsesinstitutionen samt ansøgers navn skal tydeligt fremgå af dokumentationen. Dette gælder uanset, hvornår ansøgningen er indgivet.

En kopi af de originale uddannelsesdokumenter, samt en oversættelse til dansk, norsk, svensk, engelsk eller tysk skal stadig vedlægges ansøgningen.

Har du en verserende ansøgning om opholdstilladelse som landbrugspraktikant, fodermester eller driftsleder, kan du med fordel indsende yderligere dokumentation for uddannelse allerede nu.

Baggrund

I maj 2020 informerede SIRI om ukrainsk politis efterforskning af snyd med visse ukrainske uddannelsesdokumenter.

Som følge heraf igangsatte SIRI en skærpet sagsbehandling af ansøgere, der havde uddannelsesbeviser fra de uddannelsesinstitutioner, ukrainsk politi efterforskede.

Ukrainsk politi har nu standset efterforskningen.

På baggrund af den skærpede sagsbehandling har SIRI besluttet fremover generelt at skærpe kravene til dokumentation for uddannelse udstedt i Ukraine på det grønne område.

SIRI har informeret SIRIs Kontaktudvalg på området, hvor bl.a. 3F, Landbrug & Fødevarer og Gartneri-, Land-, og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) er repræsenteret.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI