Publiceret 28-09-2020

Udlændingestyrelsen lukker to asylcentre i regi af Røde Kors

Et fortsat lavt antal asylansøgere har medført behov for at lukke to asylcentre

Udlændingestyrelsen har besluttet, at opholdscentrene i Sandvad og Thyregod, som drives af Røde Kors, lukkes inden udgangen af december 2020. Beslutningen skal ses i lyset af, at antallet af indrejste asylansøgere i lang tid har ligget på et lavt niveau. Denne tendens forventes at vare ind i 2021, hvorfor der er behov for at foretage en kapacitetstilpasning af indkvarteringssystemet.

Udlændingestyrelsen lukker samtidig sit beredskabscenter i Brovst, som drives af Vesthimmerlands Kommune. Centrene i Sandvad og Thyregod vil fra den 1. januar 2021 fungere som beredskabscentre, som kan tages i brug med kort varsel, hvis der er behov for det.

Efter lukningen af opholdscentrene i Sandvad og Thyregod vil der være 12 centre i drift. 

Yderligere oplysninger kan fås hos presseansvarlig Nils Bak på nbk@us.dk eller 41 30 66 80.

Læs Udlændinge- og Integrationsministeriets pressemeddelelse om lukningen af de to asylcentre