Publiceret 29-09-2020

Kommunekvoter for 2021 er fastsat

Udlændingestyrelsen forventer, at kommunerne modtager 600 flygtninge i 2021.

Udlændingestyrelsen har den 29. september 2020 meddelt Kommunernes Landsforening (KL) og kommunekontaktrådene (KKR), hvor mange flygtninge hver kommune i 2021 forventes at skulle modtage til boligplacering. Udlændingestyrelsen forventer, at kommunerne skal modtage i alt 600 flygtninge.

KKR har haft mulighed for at indgå frivillige aftaler om en anden indbyrdes fordeling end den, som fulgte af Udlændingestyrelsens beregning af kommunekvoter i april 2020. Kommunerne i Region Nordjylland og Region Hovedstaden har valgt at aftale en anden fordeling.

I Regional Nordjylland har kommunerne aftalt at friholde Læsø, og at øens kvote på 1 flygtning overgår til Frederikshavn Kommune. I Region Hovedstaden har kommunerne aftalt, at Bornholms Regionskommune overtager kvoterne fra fire kommuner, nærmere bestemt Rudersdal Kommunes kvote på 10 flygtninge, Hillerød Kommunes kvote på 7, Hørsholm Kommunes kvote på 5 og Halsnæs Kommunes kvote på 2 flygtninge.

Se brev til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene om fastsættelse af kommunekvoter for 2021. Kommunekvoterne kan ses i bilaget til brevet. 

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80, email nbk@us.dk.