Publiceret 01-07-2020

Ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning

Folketinget vedtog den 23. juni 2020 et lovforslag om en ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning.

Ordningen omfatter udlændinge, herunder flygtninge, familiesammenførte og medfølgende familie til arbejdstagere, der får inddraget eller nægtet forlænget deres oprindelige opholdsgrundlag, men som har været i beskæftigelse i Danmark i minimum to år.

Med den nye opholdsordning får udlændingene mulighed for at blive i Danmark, mens de er i beskæftigelse i det pågældende ansættelsesforhold.

Udlændinge, som får opholdstilladelse efter den nye opholdsordning, får mulighed for jobskifte, hvis de får tilbud om ansættelse på samme eller bedre løn- og ansættelsesvilkår inden for samme branche.

Med de nye regler vil en udlænding, der får nægtet forlænget eller inddraget sin opholdstilladelse efter arbejdsmarkedstilknytningsordningen eller reglen om opholdstilladelse i forbindelse med jobskifte inden for samme branche, automatisk få et jobsøgningsophold på 3 måneder fra ansættelsens ophør, hvis udlændingen er blevet uforskyldt ledig.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2020.

Læs mere om den nye opholdsordning her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI