Publiceret 01-07-2020

Ny positivliste for faglærte pr. 1. juli 2020

Folketinget har besluttet, at der fra 1. juli 2020 skal oprettes en positivliste for faglærte. SIRI offentliggør nu den nye positivliste, som gælder til 31. december 2020. Hvis du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten for faglærte, skal du sikre dig, at din stillingsbetegnelse er på den nye positivliste.

Ligesom den hidtidige positivliste tager den nye positivliste for faglærte udgangspunkt i Arbejdsmarkedsbalancen, som udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det betyder, at det udelukkende er stillinger med mangel på arbejdskraft, der kan komme på positivlisten for faglærte. Der skal endvidere være tale om en faglært stilling.

For at ansøger kan få opholdstilladelse efter ordningen, skal løn- og ansættelsesvilkår være sædvanlige efter danske forhold, og arbejdsgiveren skal opfylde sine samfundsmæssige forpligtelser til uddannelse af praktikanter, således som det fremgår af ordningen vedr. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Den hidtidige positivliste ændrer samtidig navn til ’Positivlisten for højtuddannede’.

Du kan se stillingerne på den nye positivliste for faglærte her

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI