Publiceret 02-07-2020

Landbrugspraktikanter - forlænget ophold muligt i yderligere 3 måneder

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet, at landbrugspraktikanter, hvis opholdstilladelser udløber senest den 25. september 2020, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i 3 måneder.

SIRI meddelte i en nyhed den 22 marts 2020 ministerens beslutning om, at udenlandske praktikanter på dansk opholdstilladelse grundet COVID-19 situationen ekstraordinært kunne få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 3 måneder, hvis deres tilladelse udløb senest den 25. juni 2020.

Ministeren har nu besluttet at forlænge denne mulighed med yderligere 3 måneder. Det betyder, at der nu kan gives forlængelse i 3 måneder til udenlandske landbrugspraktikanter, hvis tilladelse udløber senest den 25. september 2020. Praktikanter hvis 12 måneders tilladelse udløber inden denne dato kan således få forlænget tilladelsen til samlet 15 måneder – og praktikanter der allerede har benyttet den ekstraordinære forlængelse på op til 15 måneder kan, hvis denne forlængelse udløber inden 25. september 2020, få en yderligere forlængelse op til 18 måneder.

Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse - også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen. Bemærk, at den nuværende opholdstilladelse som udgangspunkt ikke må være udløbet, når ansøgningen om forlængelse indgives.

Ansøgning om forlængelse skal indgives via ansøgningssiden

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr.

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber senest den 25. september 2020 – og at den kun gælder for landbrugspraktikanter og ikke det øvrige grønne område, fx gartnerier.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI