Publiceret 01-07-2020

Nye regler udvider etableringskortordningen

Den 1. juli 2020 ændres etableringskortordningen. Ændringerne betyder, at du som udlænding med en dansk bachelor- og professionsbachelorgrad nu også kan få etableringskort. Derudover kan etableringskortet nu forlænges yderligere et år, hvis du er ansat i en stilling, der er relevant for din danske uddannelse.

Tidligere omfattede ordningen kun udlændinge med en dansk kandidat- eller ph.d.-grad. Fra 1. juli 2020 udvides målgruppen til også at omfatte udlændinge, der har afsluttet en dansk bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. 

Derudover forlænges ansøgningsperioden fra 6 måneder til 1 år efter afsluttet dansk uddannelse, og det bliver muligt at forlænge etableringskortet med et ekstra år for udlændinge, som er ansat i en stilling, der er relevant i forhold til den afsluttede uddannelse.

Udvidelsen gælder også udlændinge, der allerede har et gyldigt etableringskort og er ansat i en stilling, der er relevant i forhold til den afsluttede uddannelse, samt udlændinge, der siden 1. juli 2019 har afsluttet en dansk professionsbachelor-, bacheloruddannelse, kandidat- eller ph.d.-uddannelse. 

Dermed får udlændinge, der har afsluttet en dansk professionsbachelor-, bacheloruddannelse, kandidat- eller ph.d.-uddannelse mulighed for et samlet ophold efter endt uddannelse på op til 3 år under etableringskortordningen.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI