Publiceret 29-04-2020 - Senest opdateret: 30-04-2020

Landstallet for 2021

Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2021 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

Landstallet for 2021 er skønsmæssigt fastsat til 600 personer. Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner.

 

Regionskvoterne er fastsat således:

 

2021

Region

Antal 

Region Hovedstaden

70

Region Sjælland 

111

Region Syddanmark

155

Region Midtjylland

183

Region Nordjylland

81

Total (landstal)

600

Udlændingestyrelsen har den 29. april 2020 sendt udmeldingen om landstallet og regionskvoterne til KL og de fem kommunekontaktråd.

Kommunerne skal herefter søge at indgå frivillige aftaler om den indbyrdes fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2021. Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er den 10. september 2020. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2020 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hver kommune i regionen i overensstemmelse med de beregnede kvoter. Se de foreløbige beregnede kommunekvoter.