Publiceret 19-12-2019 - Senest opdateret: 01-01-2020

Nye regler for familiesammenføring med børn

Fra den 1. januar 2020 afskaffes kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn. I stedet skal ansøgningen være indgivet senest 3 måneder efter, at forælderen i Danmark har fået opholdstilladelse.

For børn over 8 år, som opholder sig i hjemlandet med den ene forælder, har det hidtil været en betingelse for opholdstilladelse i Danmark, at barnet har mulighed for vellykket integration. Dette krav afskaffes nu.

Fra den 1. januar 2020 stilles i stedet et krav om, at ansøgning om opholdstilladelse fra børn under 15 år, der opholder sig i hjemlandet med den ene forælder eller en fast omsorgsperson, skal indgives senest 3 måneder efter, at den anden forælder har fået opholdstilladelse i Danmark på baggrund af familiesammenføring eller asyl.

Hvis forælderen i Danmark er dansk eller nordisk statsborger, gælder 3-månedersfristen fra det tidspunkt, hvor forælderen er tilmeldt folkeregisteret.

Den nye 3-månedersfrist gælder normalt for alle børn under 15 år, der opholder sig i hjemlandet med en forælder eller fast omsorgsperson.

3-månedersfristen kan dog fraviges, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Sådanne ganske særlige grunde kan fx være, hvis barnet og forælderen ellers kun kan henvises til at leve som familie i et land, hvor forælderen ikke har mulighed for at indrejse og tage ophold sammen med barnet. Dette kan fx skyldes, at forælderen i Danmark er flygtning, er alvorligt syg eller handicappet, eller at forælderen har andre børn i Danmark, som forælderen har forældremyndighed over eller samværsret med.

Læs mere om 3-månedersfristen på indholdssiderne om familiesammenføring til børn

Overgangsordning for visse grupper af børn

Der gælder særlige overgangsordninger i forbindelse med den nye 3-månders frist for følgende grupper af børn:

Børn, der i perioden fra den 10. juni 2016 til den 1. januar 2020 har fået afslag på familiesammenføring under henvisning til, at der ikke var grundlag for vellykket integration her i landet

Hvis en ny ansøgning indgives senest den 1. april 2020, vil børnene blive omfattet af de nye regler, og Udlændingestyrelsen vil se bort fra 3-månedersfristen.

Børnene kan derfor få opholdstilladelse, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, også selvom 3-månedersfristen er overskredet på dette tidspunkt.  Det er en betingelse, at barnet på tidspunktet for den nye ansøgning om familiesammenføring er under 18 år.

Børn, der den 1. januar 2020 har en ansøgning om familiesammenføring under behandling i Udlændingestyrelsen

Barnet vil blive omfattet af de nye regler, og Udlændingestyrelsen vil se bort fra 3-måneders fristen. Disse børn kan derfor få opholdstilladelse, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Det gælder også, selvom forælderen den 1. januar 2020 har overskredet 3-månedersfristen.

Børn, der den 1. januar 2020 har en klage under behandling i Udlændingenævnet, fordi de har fået afslag på familiesammenføring under henvisning til, at der ikke var grundlag for vellykket integration her i landet

Udlændingenævnet vil hjemvise klagesager, hvor Udlændingestyrelsen har givet afslag under henvisning til, at der ikke var grundlag for vellykket integration her i landet, og hvor klagen er under behandling i Udlændingenævnet den 1. januar 2020.

Udlændingestyrelsen skal afgøre disse sager efter de nye regler, og vil se bort fra 3-måneders fristen. Børnene kan derfor få opholdstilladelse, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Det gælder også selvom 3-månedersfristen er overskredet på dette tidspunkt. 

Børn over 8 år, der ønsker at søge om familiesammenføring til en forælder, som allerede har opholdstilladelse her i landet

Børn, der er over 8 år den 1. januar 2020, kan få opholdstilladelse efter de nye regler, hvis deres forælder har fået opholdstilladelse eller - hvis forælderen er dansk eller nordisk statsborger – har været tilmeldt folkeregisteret siden den 10. juni 2016 eller senere.  Der vil blive set bort fra 3-månedersfristen i disse sager.

Børnene kan derfor få opholdstilladelse, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Det gælder også, selvom 3-månedersfristen er overskredet. Det er en betingelse for at blive omfattet af overgangsordningen, at ansøgningen fra barnet indgives senest den 1. april 2020.

Børn under 8 år, der ønsker at søge om familiesammenføring til en forælder, som allerede har opholdstilladelse her i landet

Børn, der er under 8 år den 1. januar 2020, kan få opholdstilladelse efter de nye regler, hvis deres forælder har opholdstilladelse eller – hvis forælderen er dansk eller nordisk statsborger –  er tilmeldt folkeregisteret. Der vil blive set bort fra 3-månedersfristen i disse sager. Børnene kan derfor få opholdstilladelse, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Det gælder også, selvom 3-månedersfristen er overskredet. Det er en betingelse for at blive omfattet af overgangsordningen, at ansøgning fra barnet indgives senest den 1. april 2020. 

Ved ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af overgangsordningen skal ansøgningsskema FA7 anvendes

Der skal som udgangspunkt betales gebyr i forbindelse med ansøgningen. Vælg sagskategorien ’Familiesammenføring’ ved gebyrbetalingen.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os