Publiceret 01-01-2020 - Senest opdateret: 10-01-2020

Ny vejledende positivliste pr. 1. januar 2020

SIRI offentliggør ny vejledende positivliste pr. 1. januar 2020, som gælder til 30. juni 2020. Hvis du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten efter 31. december 2019, skal du sikre dig, at din stillingsbetegnelse er på den nye positivliste.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort en ny Arbejdsmarkedsbalance. SIRI har på grundlag af Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdet en ny vejledende positivliste til offentliggørelse pr. 1. januar 2020. 

Du kan finde en oversigt over positivlisten her.

Følgende stillinger, som ikke var på positivlisten fra 1. juli 2019, tilføjes positivlisten pr. 1. januar 2020:

Afdelingschef
Udviklingschef
Landbrugskonsulent
Skibsingeniør
Arkitekt
Industriel designer
Sygehuslæge
Sundhedsplejerske
Ortopædiingeniør
Musikterapeut
Døvekonsulent
Økonomicontroller
HR-konsulent
Webudvikler
Civiløkonom
Organist, kantor
Radiograf
Bioanalytiker 

Følgende stillinger er pr. 1. januar 2020 ikke længere omfattet af positivlisten:

 Økonomichef
 Regnskabschef
 Logistikchef
 Marketingchef
 Souschef, salg
 Kommunikationschef
 Områdechef
 Produktchef
 It-chef
 Uddannelsesleder
 Skoleleder
 Aktuar
 Miljøkonsulent
 Miljøingeniør
 Ingeniør, design og innovation
 Landskabsarkitekt
 Landinspektør
 Farmaceut
 Klinisk diætist
 Underviser, erhvervsakademi
 Underviser, social- og sundhedsskoler
 Handelsskolelærer
VUC-lærer
 It-underviser
 Folkeskolelærer
 Efterskolelærer
 Børnehaveklasseleder
 Pædagogisk konsulent
 Businesscontroller
 It-ingeniør
 Jurist
 Psykolog
 Præst
 Laboratorietandtekniker
 Bygningskonstruktør