Publiceret 01-05-2019

Praktisk hjælp til udenlandsk arbejdskraft bliver bedre og mere enkel

Regeringen er nu klar med en ny og forbedret model for det statslige og kommunale samarbejde om International Citizen Service (ICS)

Det er en del af den nye model, at værtskabet for ICS'erne fremover varetages af kommunerne samt at myndighedssamarbejdet fremover gøres mere smidigt og simpelt for borgeren ved at reducere antallet af myndigheder, således at fremadrettet er kun ICS-kommunerne og Styrelsen for International Rekruttering til stede i ICS centrene. Det er også en del af modellen, at der skal åbnes to nye ICS centre i Jylland.
 
Læs mere om den nye model her.