Publiceret 28-05-2019

Værtsfamilier skal fra 1. juli 2019 betale 17.300 kr. for danskundervisning af deres au pair

Betaling til danskundervisning er en betingelse for, at der kan gives opholdstilladelse som au pair i Danmark. Det er værtsfamilien, der skal betale beløbet, og beløbet skal betales, uanset om au pairen benytter sig af tilbuddet om danskundervisning eller ej.

Folketinget har vedtaget lovforslag nr. 133 om fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen. Au pair-bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. juli 2019.

Det betyder følgende ændringer for ansøgere om opholdstilladelse som au pair i Danmark:

  • Ændringen træder i kraft den 1. juli 2019 og omfatter alle ansøgninger indgivet fra denne dato.
  • Beløbet på 17.300 kr. skal dække statens udgifter til danskundervisning.
  • Der skal kun betales, hvis der er tale om ansøgers første opholdstilladelse som au pair i Danmark. Fra den 1. juli 2019 skal der ikke betales til danskundervisning, hvis en au pair skifter værtsfamilie. Til og med den 30. juni 2019 skal der betales 5.380 kr., når en ansøger skifter værtsfamilie.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI