Publiceret 30-04-2019

Landstallet for 2020

Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2020 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

Landstallet for 2020 er skønsmæssigt fastsat til 600 personer. Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner.

Regionskvoterne er fastsat således:

  2020 
Region Antal 
Region Hovedstaden 137
Region Sjælland  108
Region Syddanmark 170
Region Midtjylland 161
Region Nordjylland 24
Total (landstal) 600
                               

Udlændingestyrelsen har den 30. april 2019 sendt udmeldingen om landstallet og regionskvoterne til KL og de fem kommunekontaktråd. Kommunerne skal herefter søge at indgå frivillige aftaler om den indbyrdes fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2020. Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er den 10. september 2019. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2019 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hver kommune i regionen i overensstemmelse med de beregnede kvoter. Se de foreløbige beregnede kommunekvoter