Publiceret 01-11-2018

Årsrapport om tilsyn med indkvarteringsoperatører

I 2017 lancerede Udlændingestyrelsen et nyt koncept for tilsynet med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentersystemet. Den første årsrapport er nu klar.

Det første år med Udlændingestyrelsens nye tilsynskoncept har givet styrelsen et mere dybdegående indblik i driften af asylcentrene. Der gennemføres flere tilsyn med indkvarteringsoperatørerne end tidligere, ligesom nye metoder sikrer, at både ledelse, medarbejdere og beboere inddrages.

Ved siden af styrelsens generelle tilsynskoncept er der udviklet et særligt koncept for tilsynet med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige – de såkaldte børnecentre. Konceptet for tilsynet med børnecentrene skal sikre, at tilsynene gennemføres af en instans med særligt kendskab til området. Udlændingestyrelsen har derfor indgået kontrakt med Socialtilsyn Midt, som har gennemført en del af tilsynene med børnecentrene.

I 2017 er der i alt blevet gennemført 50 tilsyn med indkvarteringsoperatørerne.

Årsrapporten for 2017 er den første samlede beskrivelse af resultaterne af Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringsoperatørerne. Rapporten viser, at asylcentrene generelt fremstår veldrevne, og at operatørerne samlet set har stort fokus på den løbende kvalitetsudvikling. Tilsynene påpeger dog også på forhold, der kræver opfølgning. Det gælder bl.a. indhold og kendskab til husorden, tilstedeværelseskontrol, nultolerance over for kriminalitet og radikalisering samt medarbejdernes kendskab til retningslinjer og procedurer.

Hent årsrapporten:
Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2017

Bilag til Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2017

Baggrund

Udlændingestyrelsen har ansvaret for at finde indkvartering til asylansøgere i Danmark, mens deres sag er under behandling.

Udlændingestyrelsen indgår årligt kontrakter med en række operatører om at drive asylcentre. Kontrakterne fastlægger, hvilke ydelser den enkelte operatør skal levere og inden for hvilken økonomisk ramme. Ydelserne omfatter blandt andet: undervisning og aktivering, kost og/eller kontante ydelser, sundhedsbehandling og sociale foranstaltninger.

Udlændingestyrelsen fører tilsyn med operatørernes varetagelse af opgaven på forskellige områder, men tilsynet er blot et af de redskaber, som Udlændingestyrelsen anvender i dialogen med operatørerne om den daglige drift af centrene. Herudover har styrelsen jævnlige operatørmøder og løbende møder, hvor operatørerne og styrelsen er i dialog om konkrete forhold.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80.