Publiceret 01-07-2018

Nye regler for ægtefællesammenføring træder i kraft

I dag den 1. juli 2018 træder nye regler for ægtefællesammenføring i kraft. De gælder for ansøgninger, der indgives fra og med 1. juli 2018.

De nye regler indebærer en række ændringer i kravene til ansøgeren og ægtefællen i Danmark. De nye krav fremgår af ansøgningssiderne på nyidanmark.dk, som er blevet opdateret efter de nye regler.

I hovedtræk omfatter de nye regler følgende ændringer, som du nu kan læse mere om på nyidanmark.dk sammen med de øvrige betingelser for ægtefællesammenføring:

Gebyret for indgivelse af en ansøgning om familiesammenføring er 6.700 kr. for ansøgninger, der indgives fra og med den 1. juli 2018.

Bemærk, hvis ægtefællen i Danmark har opholdstilladelse som flygtning og fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland, vil en række af betingelserne for ægtefællesammenføring blive fraveget. Dette gælder også for de nye regler. Læs mere om betingelserne for ægtefællesammenføring, når ægtefællen i Danmark er flygtning

Ansøgningsskemaerne som skal bruges til at ansøge om ægtefællesammenføring, er også blevet opdateret efter de nye regler. Se skema FA1, som bruges når ægtefællen i Danmark ikke er flygtning. Se skema FA10, som bruges når ægtefællen i Danmark er flygtning.

Yderligere oplysninger

Tidligere nyhed på nyidanmark.dk fra den 6. juni 2018 om de nye regler for ægtefællesammenføring

Lovforslag som fremsat

Ændringsforslag til lovforslag

Loven som vedtaget