Publiceret 27-06-2018

Udenlandske arbejdstagere og studerende skal nu delvist betale for at lære dansk

Der indføres delvis deltagerbetaling for danskuddannelse

Fra 1. juli 2018 skal alle selvforsørgende kursister, herunder udenlandske arbejdstagere og studerende, betale 2.000 kr. pr. modul på danskuddannelse. En danskuddannelse består af op til seks moduler.

Den nye deltagerbetaling følger af Folketingets vedtagelse den 4. juni 2018 af lovforslaget L 255 om ændring af lov om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Flygtninge og familiesammenførte er ikke omfattet af deltagerbetaling og vil således fortsat kunne følge danskuddannelse gratis. Au pairs er heller ikke omfattet, idet værtsfamilien allerede i dag betaler en andel af en au pairs danskundervisning.

Du kan se den fulde lovtekst her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI