Publiceret 01-05-2018

Ny opholdsordning for pensionerede udlændinge

Udlændinge med et langvarigt ophold i Danmark som ansatte ved en international organisation kan nu blive her i landet, efter de er gået på pension. Det følger af nye regler, som Folketinget vedtog den 19. april 2018.

Der er en række betingelser knyttet til en opholdstilladelse efter den nye ordning. Det er blandt andet et krav, at udlændingen er fyldt 60 år, er pensioneret og således ikke længere erhvervsaktiv. Udlændingen skal endvidere have opholdt sig i Danmark i mindst 12 år på baggrund af sin ansættelse ved en international organisation eller lignende. Og endelig er der krav om, at den pågældende har tilknytning til Danmark, ikke modtager offentlig hjælp, har visse danskkundskaber og kan stille en økonomisk sikkerhed.

Medfølgende familie i form af ægtefæller, samlevere og børn under 18 år har under visse betingelser også mulighed for at få opholdstilladelse efter den nye ordning.

Opholdsordningen træder i kraft med virkning fra den 1. maj 2018.

Læs mere om ordningen

Yderligere oplysninger hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80 eller e-mail nbk@us.dk

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os