Publiceret 26-04-2018

Landstallet for 2019

Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2019 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

Landstallet for 2019 er skønsmæssigt fastsat til 1.000 personer. Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner.

Regionskvoterne for 2019 er fastsat således:

Region

Antal

Region Hovedstaden

 288

Region Sjælland

125

Region Syddanmark

260

Region Midtjylland

250

Region Nordjylland

77

Total (landstal)

1.000

                               

Udlændingestyrelsen har den 26. april 2018 sendt udmeldingen om landstallet og regionskvoterne til KL og de fem kommunekontaktråd.

Kommunerne skal herefter søge at indgå frivillige aftaler om den indbyrdes fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2019. Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er den 10. september 2018. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2018 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hver kommune i regionen i overensstemmelse med de beregnede kvoter.

Se de foreløbige beregnede kommunekvoter