Publiceret 19-04-2018 - Senest opdateret: 18-04-2018

Kommunerne skal modtage 1.000 flygtninge i 2018

Udlændingestyrelsen ændrer landstallet fra 3.000 til 1.000 flygtninge, der skal boligplaceres i 2018.

Landets 98 kommuner kan se frem til at modtage 1.000 flygtninge til boligplacering i 2018, efter at Udlændingestyrelsen har ændret det såkaldte landstal fra 3.000 til 1.000 flygtninge.

Det har Udlændingestyrelsen meddelt kommunerne i dag.

Landstallet er Udlændingestyrelsens skøn over, hvor mange nyankomne flygtninge der skal boligplaceres i kommunerne, efter de har fået en opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen baserer skønnet på, at færre personer ansøger om asyl i Danmark end forventet. Således har 806 personer søgt om asyl i Danmark fra januar til og med marts måned. Samlet forventer Udlændinge- og Integrationsministeriet, at cirka 4.000 personer vil indgive en ansøgning om asyl i 2018. Andelen af ansøgere, der opnår asyl, har desuden været relativ lav indtil videre i 2018.

Skønnet baseres også på, at andelen af asylansøgere, der allerede har eller har haft et opholdsgrundlag i Danmark, er steget det seneste år. Fra seks procent i hele 2016 til cirka 30 procent blandt asylansøgerne i 2018. På grund af denne udvikling inddrager Udlændingestyrelsen ikke længere disse asylansøgere i skønnet, fordi de ikke skal boligplaceres.

Udlændingestyrelsen har i forbindelse med ændring af landstallet for 2018 fastsat nye regions- og kommunekvoter. De 1.000 flygtninge vil blive fordelt på følgende måde i regionerne:

Region Antal i 2018
Region Hovedstaden 316
Region Sjælland 170
Region Syddanmark 102
Region Midtjylland 238
Region Nordjylland 174
Total (antal) 1.000

 

Efter fremsendelsen af disse regions- og kommunekvoter har Region Nordjylland benyttet en særlig mulighed for at fastholde en tidligere aftale om fordeling af kommunekvoter. Den tidligere aftale indebærer, at Jammerbugt Kommune overtager Læsøs kvote på 1 person for 2018.

Se Udlændingestyrelsens brev til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene om Region Nordjyllands justering

Se Udlændingestyrelsens brev til Kommunernes Landsforening, hvor det fremgår, hvor mange flygtninge hver kommune skal modtage til boligplacering i 2018

Find mere information om, hvordan Udlændingestyrelsen visiterer flygtninge til kommunerne

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80 eller email nbk@us.dk.