Publiceret 07-03-2018

Vil en konflikt på arbejdsmarkedet have betydning for din opholdstilladelse?

Store dele af det danske arbejdsmarked har varslet konflikt fra starten af april 2018. Det sker på baggrund af de seneste statslige, regionale og kommunale overenskomstforhandlinger.

Hvis du har en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, skal du vide følgende:

  • Din tilladelse vil ikke blive inddraget, hvis du bliver ramt af strejke eller lock-out som følge af en lovlig konflikt i den periode, hvor din tilladelse er gyldig.
  • Det er en betingelse, at du genindtræder i din stilling, når den lovlige konflikt er overstået.
  • Det er ikke muligt at få en ny opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, hvis du tilbydes ansættelse ved en virksomhed eller institution, der er omfattet af en lovlig konflikt.
  • Du skal indgive en ansøgning om forlængelse, inden din nuværende tilladelse udløber. Det gælder også selv om du er ramt af strejke eller lock-out.

Ansvarlig myndighed