Publiceret 28-09-2017

Kommunekvoter for 2018 er fastsat

Udlændingestyrelsen har fastsat kommunekvoter for 2018.

Udlændingestyrelsen har i dag meddelt Kommunernes Landsforening (KL) og kommunekontaktrådene (KKR), hvor mange flygtninge hver kommune i 2018 forventes at skulle modtage til boligplacering.

Kommunerne forventes samlet at skulle modtage 3.000 flygtninge.

KKR har haft mulighed for at indgå frivillige aftaler om en anden indbyrdes fordeling end den, som fulgte af Udlændingestyrelsens beregning af kommunekvoter i april. Kun KKR Nordjylland har benyttet sig af denne mulighed.

KKR Nordjylland har orienteret styrelsen om, at fire flygtninge, som var tiltænkt Læsø Kommune, fordeles mellem Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner.

Se brev til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene om fastsættelse af kommunekvoter for 2018. Kommunekvoterne for 2018 kan ses i bilaget til brevet.

Yderligere oplysninger kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80 og pressemedarbejder Frederik Marker Hansen på mobil 91 36 57 90.