Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret, når man har betalt for sagsbehandling hos Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Tilbagebetaling

Der sker ikke tilbagebetaling af gebyret, hvis ansøgeren vælger at frafalde ansøgningen, eller ansøgningen af anden grund ikke har betydning for ansøgeren. Der sker ikke tilbagebetaling af gebyret, hvis klageren vælger at frafalde klagen, eller klagen af anden grund ikke længere har betydning for klageren. Der sker ikke tilbagebetaling af gebyret, hvis klageren vælger at frafalde anmodningen om genoptagelse, eller anmodningen af anden grund ikke længere har betydning for klageren.