Publiceret 02-09-2023

2. september 2023 indføres nyt krav til forsørgelse for medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere på Færøerne

Ændringerne betyder, at medfølgende familiemedlemmer fremover skal kunne dokumentere, at hovedpersonen, som er arbejdstager på Færøerne, kan forsørge dem.

Indgiver du en ny ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem, skal du kunne dokumentere, at hovedpersonen kan forsørge dig.  

Kravet gælder for medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere på Færøerne, dog ikke hvis hovedpersonen har tilladelse efter Sportsaftalen. 

Ansøgning indgivet 2. september 2023 eller senere

Ændringerne gælder for alle førstegangsansøgninger indgivet 2. september 2023 eller senere. Det vil fremgå af tilladelsen, om det er en betingelse for din opholdstilladelse, at hovedpersonen kan forsørge dig. Kravet om forsørgelse vil i disse tilfælde også gælde, hvis du søger om forlængelse af opholdstilladelsen.

Ansøgning indgivet før 2. september 2023

Har du indgivet en ansøgning om opholdstilladelse eller en forlængelse af din opholdstilladelse inden 2. september 2023, gælder forsørgelseskravet ikke for dig.

Tilladelse meddelt før 2. september 2023

Har du allerede en opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager på Færøerne, som er meddelt inden 2. september 2023, og du ønsker at forlænge denne tilladelse, gælder forsørgelseskravet ikke for dig.

Du kan finde mere information til de ændrede krav til dokumentation her.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI