Publiceret 07-09-2023

Den 6. september 2023 trådte den nye Sundhedsaftale i kraft i Grønland

Ændringen betyder, at sundhedspersoner som er blevet tilbudt ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen vil opleve et mere lempeligt dokumentationskrav end hidtil.

Indgiver du en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter Sundhedsaftalen, skal du fremover ikke sende dine uddannelsespapirer, dokumentation for at have opnået autorisation eller dokumentation for tidligere ansættelser.

Lempelsen af dokumentationskravet gælder alene sundhedspersoner, som ansættes i det Grønlandske Sundhedsvæsen, når ansættelsen er omfattet af en overenskomst. Ved sundhedspersoner forstås en sundhedsfagligt uddannet person.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI