Publiceret 15-05-2023 - Senest opdateret: 12-05-2023

Justering af praksis om dokumentation for kommunaltilladelse ved Fast Track-ansøgninger i Grønland

Fra den 15. maj 2023 skal der fremsendes dokumentation for, at virksomheden har den relevante kommunaltilladelse, når der ansøges om en opholds- og arbejdstilladelse på Fast Track-ordningen i Grønland.

Ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-ordningen i Grønland, har SIRI ikke hidtil haft praksis for, at skulle se dokumentation for, at virksomheden, som ansøger søger ansættelse hos, er i besiddelse af den nødvendige kommunaltilladelse til at ansætte udefrakommende arbejdskraft.

Denne praksis ændres fra den 15. maj 2023, så der fremover stilles samme krav til, hvilken dokumentation der skal indsendes i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, uanset om der søges på Fast Track-ordningen eller den almindelige erhvervsordning. 

Det betyder, at ansøger ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på Fast Track-ordningen eller den almindelige erhvervsordning, ud over ansøgningsskema, pas og kontrakt, skal fremsende en kommunaltilladelse udstedt af en Grønlandsk kommune (Tilladelse til at ansætte udefrakommende arbejdskraft).

Justeringen af dokumentationskravet er også opdateret i ansøgningsskemaet for Fast Track-ordningen i Grønland (GL5), som kan hentes ned fra den relevante ansøgningsside under step 2 Udfyld ansøgning i fanen Sådan ansøger du.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI