Publiceret 23-03-2023 - Senest opdateret: 24-03-2023

Nye regler for opholdsordninger på erhvervs- og studieområdet

Folketinget har den 23. marts 2023 vedtaget en række ændringer af udlændingelovens regler på erhvervs- og studieområdet med det formål at styrke mulighederne for international rekruttering. Der kan søges om opholdstilladelse efter de nye ordninger fra og med den 1. april 2023, hvor ordningerne træder i kraft.

De nye regler på erhvervsområdet indebærer, at der etableres en supplerende beløbsordning og et tilsvarende fast track-spor med en beløbsgrænse på 375.000 kr. Fast track-ordningen bliver også udvidet, således at kravet til antallet af fuldtidsansatte nedsættes fra 20 til mindst 10 fuldtidsansatte.

Derudover bliver positivlisten for personer med en videregående uddannelse og Start-Up Denmark-ordningen udvidet.

På studieområdet betyder lovændringen, at udlændinge som afslutter en dansk professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse automatisk vil blive meddelt et jobsøgningsophold på 3 år, som skal give adgang til arbejde i tre år efter endt uddannelse.

Alle ændringer træder i kraft den 1. april 2023, hvor der kan søges om opholdstilladelser efter de nye ordninger.

De relevante ansøgningssider og -materialer offentliggøres på nyidanmark.dk den 1. april 2023.

Du kan finde yderligere information om lovændringerne på Folketingets hjemmeside

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI