Publiceret 01-03-2022

Statsborgere i Chile kan nu få adgang til at indgive en ansøgning om Working Holiday

Den 1. marts 2022 er en ny kvoteperiode for Working Holiday – Chile begyndt. SIRI har derfor åbnet for at statsborgere i Chile nu kan få adgang til at indgive en ansøgning om Working Holiday.

Der kan i perioden 1. marts til 31. august 2022 gives op til 75 opholdstilladelser til chilenske statsborgere efter Working Holiday-ordningen. Tildelingen af tilladelser sker efter først-til-mølle princippet.

Læs mere om hvordan du som statsborger i Chile kan få adgang til at indgive en ansøgning og om betingelserne for et Working Holiday-ophold her

Det er et krav, at ansøgninger fra chilenske statsborgere om Working Holiday-ophold i Danmark skal indgives personligt i Chile. Det betyder, at ansøgninger fra chilenske statsborgere der er indgivet online, samt ansøgninger der er indgivet i et andet land end Chile, vil blive afvist. Hvis ansøgningen afvises på denne baggrund vil sagsbehandlingsgebyret til SIRI på 1.890 kr. (2022-niveau) blive tilbagebetalt, fratrukket et administrationsgebyr på 905 kr. (2022-niveau).

Når kvoten på de 75 opholdstilladelser er udnyttet, vil der ikke kunne udstedes flere opholdstilladelser til chilenske statsborgere efter Working Holiday-ordningen før den 1. september 2022, hvor den næste kvoteperiode begynder.

Når der er udstedt 75 Working Holiday opholdstilladelser til chilenske statsborgere, vil evt. resterende ansøgninger blive afvist og sagsbehandlingsgebyret til SIRI på 1.890 kr. (2022-niveau) tilbagebetalt.