Publiceret 06-12-2021

Forslag om ændring af reglerne for familiesammenføring og permanent opholdstilladelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 10. november 2021 sendt et udkast til lovforslag om ændring af blandt andet reglerne for familiesammenføring og permanent opholdstilladelse i høring hos myndigheder, organisationer m.v.

Det fremgår af udkastet til lovforslaget, at det indeholder skærpelse af visse af betingelserne for ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn samt visse af betingelserne for permanent opholdstilladelse. Der er i udkastet lagt op til, at ansøgninger indgivet den 27. januar 2022 eller senere, som ikke er færdigbehandlede på tidspunktet for en ikrafttrædelse af loven, vil blive behandlet efter de nye regler, og at et betalt gebyr ikke vil blive tilbagebetalt, hvis man ønsker at tilbagekalde sin ansøgning.

Du kan læse udkastet til lovforslag her

Udlændingestyrelsen vil informere på ny, når et lovforslag måtte være fremsat i Folketinget.