Publiceret 05-11-2021 - Senest opdateret: 06-11-2021

Særligt for chilenske statsborgere: Kvote på antal opholdstilladelser efter Working Holiday-ordningen

Der er indført en årlig kvote på 150 opholdstilladelser til Working Holiday-ophold i Danmark til chilenske statsborgere. Kvoten beregnes fra marts i et givent år til og med februar i det efterfølgende år. Tildelingen af tilladelser sker efter først til mølle-princippet.

To Kvoteperioder

I perioden fra marts til og med august (1. kvoteperiode) kan SIRI maksimalt give 75 Working Holiday-opholdstilladelser til chilenske statsborgere.

I perioden fra september til og med februar (2. kvoteperiode) kan SIRI maksimalt give et antal opholdstilladelser svarende til den resterende del af den årlige kvote.

Hvornår kan jeg få opholdstilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark?

Da suspensionen ophæves midt i 2. kvoteperiode, og da der på grund af suspensionen ikke er meddelt opholdstilladelser i 1. kvoteperiode, betyder det, at SIRI fra den 30. oktober 2021 til den 28. februar 2022 kan meddele 150 Working Holiday-opholdstilladelser til chilenske statsborgere. Når kvoten er udnyttet vil de resterende ansøgninger blive afvist og sagsbehandlingsgebyret til SIRI på 2.000 kr. (2021-niveau) tilbagebetales.

Indgivelse af ansøgning

Der er herudover indført krav om, at ansøgninger fra chilenske statsborgere om Working Holiday-opholdstilladelser i Danmark skal indgives personligt i Chile. Det betyder, at ansøgninger fra chilenske statsborgere der er indgivet online, samt ansøgninger der er indgivet fysisk i et andet land end Chile, vil blive afvist. Hvis ansøgningen afvises vil sagsbehandlingsgebyret til SIRI på 2.000 kr. (2021-niveau) blive tilbagebetalt, fratrukket et administrationsgebyr på 895 kr. (2021-niveau).

Læs mere om hvordan chilenske statsborgere skal indgive ansøgning om Working Holiday-opholdstilladelse her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI