Publiceret 12-08-2021

SIRI har forlænget sagsbehandlingstid på fast trackordningen

SIRI modtager flere fast-track ansøgninger end forventet. Har du indsendt en ansøgning efter fast track-ordningen, må du for tiden forvente en længere sagsbehandlingstid end normalt. Endvidere vil det i en periode ikke være muligt at benytte kontaktpersonordningen.

SIRI har de seneste måneder oplevet en stor stigning i antallet af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter fast track-ordningen og har derfor pt. flere sager end forventet på området.

SIRI kan aktuelt ikke opfylde servicemålet på 1 måned for ansøgninger efter fast track-ordningen. Sagsbehandlingstiden er aktuelt ca. 2 måneder i gennemsnit. Har du indsendt en ansøgning efter fast track-ordningen, må du derfor forvente en lidt længere sagsbehandlingstid.

Vi arbejder på hurtigst muligt igen at kunne opfylde vores servicemål således, at nye ansøgninger kan blive behandlet inden for 1 måned svarende til SIRIs servicemål.

For at understøtte en hurtig sagsbehandling vil det ikke være muligt for virksomheder at kontakte den faste kontaktperson i SIRI telefonisk frem til 1. september 2021. Virksomheder, der er tilknyttet kontaktpersonordningen, vil i stedet kunne rette henvendelse til SIRIs call-center eller skriftligt, hvis der er spørgsmål, som haster, og som ikke kan afklares via vores hjemmeside nyidanmark.dk.

Hvis du er visumfri ansøger eller i forvejen har en lovlig adgang til Danmark, kan du søge om en foreløbig arbejdstilladelse fra SIRI. For ansøgere, som ikke har en lovlig adgang til Danmark, og som har brug for indrejsevisum forud for rejsen til Danmark, kan du anmode om hurtig jobstart. Begge dele giver mulighed for, at du som ansøger efter fast track-ordningen kan komme i gang med at arbejde, selvom SIRI ikke har afsluttet sagsbehandlingen.

Læs mere om, hvordan du får foreløbig arbejdstilladelse eller hurtig jobstart

Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige indrejseregler som følge af Covid19-pandemien. Det er politiet, der ved grænsen træffer afgørelse om, hvem der kan rejse ind i Danmark.

Se politiets indrejserestriktioner

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI