Publiceret 01-02-2021

Gebyret for udstedelse af nyt pas stiger pr. 1. februar 2021

Folketinget har den 26. januar 2021 vedtaget en ændring af pasloven, der betyder, at gebyret for pas stiger fra den 1. februar 2021. Samtidig er det vedtaget, at pasgebyret fordobles i de tilfælde, hvor en ansøgers tidligere pas er mistet eller hvor passet fremvises i ødelagt stand.

Loven gælder både for udstedelse af pas til danske statsborgere og til udlændinge bosiddende i Danmark.

De nye regler træder i kraft fra den 1. februar 2021 og gælder for ansøgninger om pas indgivet fra denne dato.

Hvad koster et nyt pas pr. 1. februar 2021? 

Prisen for at få udstedt et nyt pas efter den 1. februar 2021 afhænger af din alder. 

  • 0 - 11 år: 150 kr.
  • 12 - 17 år: 178 kr.
  • 18 år - folkepensionsalderen: 890 kr.
  • Personer i folkepensionsalderen: 378 kr.

Hvis du tidligere har fået udstedt pas af Udlændingestyrelsen og i forbindelse med en ansøgning om nyt pas, ikke kan fremvise dit sidst udstedte pas – fx fordi du har mistet det – vil du skulle betale dobbelt pasgebyr for dit nye pas. Det samme gælder, hvis du har ødelagt dit sidst udstedte pas. 

Du skal betale gebyret for passet, når du møder personligt i Udlændingestyrelsens Borgerservice for at få optaget fingeraftryk til dit pas. Hvis du ikke kan få udstedt et pas, vil gebyret blive tilbagebetalt.

Læs nærmere om betingelserne for udstedelse af pas

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os