Publiceret 02-10-2020

Levering af særlige indkvarteringsydelser udbydes for 2021

Udbud åbnes for interesserede, som vil byde på opgaven med at levere særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold. Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 19. oktober 2020 kl. 12.

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark. Blandt andet drives der to særlige indkvarteringssteder for personer, der pga. deres adfærd ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. 

De gældende kontrakter om de særlige indkvarteringssteder udløber med årets udgang, og der skal derfor indgås nye kontrakter med virkning fra den 1. januar 2021.

Den udbudte opgave deles i to delaftaler, en for uledsagede mindreårige og en for voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold. Opgaven omhandler levering af særlige indkvarteringsydelser for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Dette indebærer bl.a. at operatøren skal:

  • stille et nærmere aftalt antal faste pladser til rådighed for beboere der ikke kan rummes i det ordinære indkvarteringssystem
  • yde en præventiv, kvalificeret og tilpasset indsats over for målgruppen, med henblik på at beboeren kan fungere i det ordinære indkvarteringssystem
  • i særlige tilfælde kunne tilbyde en særlig skærmet indkvartering med døgnbemanding.

Interesserede opfordres til at byde ind på kontrakterne for 2021. 

Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 19. oktober 2020 kl. 12. For yderligere oplysninger om tidsplan mv. for udbudsprocessen henvises til udbudsmaterialet

Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt og kan hentes via udbudssystem. Materialet kan tilgås her

Al kommunikation, herunder ansøgning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse foregår via udbudssystemet.

Interesserede opfordres til at holde sig opdateret om løbende opdateringer af udbudsmaterialet.

Øvrige spørgsmål kan rettes til pressekonsulent Nils Bak på telefonnummer 41 30 66 80.