Publiceret 03-04-2020

En opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen giver fremover kun tilladelse til at udføre lønarbejde

Regeringen indgik i december 2019 en aftale om en række justeringer af Working Holiday-ordningen.

Læs aftaleteksten her

Formålet med et Working Holiday-ophold skal primært være ferie i en længere periode og sekundært at arbejde med henblik på at supplere rejsemidler, og/eller at gennemføre et studie- eller uddannelsesforløb af kortere varighed. 

Efter dansk praksis har en opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen indtil nu givet ret til at udføre lønarbejde og til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.

Udlændinge- og Integrationsministeren ønsker, at Working Holiday-ordningen i højere grad skal understøtte formålet om dels at skabe rum for gensidig kulturudveksling, dels at give mulighed for et midlertidigt - men længerevarende - ferieophold med beskæftigelse som et midlertidigt sideelement, der ikke må stride mod Working Holiday-ordningens formål.

I overensstemmelse med regeringens aftale ønsker Udlændinge- og Integrationsministeren derfor en ændring af praksis således, at en udlænding med en opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen fremover kun kan udføre lønarbejde i Danmark.

Ændringen træder i kraft for alle ansøgninger om opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen, når sagsbehandlingen igen går i gang (efter suspensionen af Working Holiday ordningen pr. 19. marts 2020).

Læs mere om suspensionen af Working Holiday-ordningen

En udlænding, der fremover får opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen, må derfor kun udføre lønarbejde i Danmark, og i overensstemmelse med betingelserne i den relevante Working Holiday-ordning.

Lønarbejde skal forstås som lønmodtagerarbejde med en formel ansættelse i en traditionel ”arbejdsgiver-arbejdstager-relation”. Arbejdsgiveren skal udbetale løn til udlændingen, indberette skat til myndighederne og skal i det hele taget påtage sig et arbejdsgiveransvar for overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen mv.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI