Publiceret 11-06-2018

Nye regler om bibeskæftigelse til forskere, gæsteforskere og ph.d. studerende samt frivilligt arbejde

Folketinget vedtog den 1. juni 2018 nye smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere som gælder fra 10. juni 2018

De nye regler vedr. bibeskæftigelse finder både anvendelse for udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse som forskere, gæsteforskere eller ph.d. studerende, og udlændinge, der indgiver en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som forskere, gæsteforskere eller ph.d. studerende. 

De nye regler vedr. frivilligt arbejde finder både anvendelse for alle udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, og udlændinge, der indgiver en ny ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. 

Reglerne gælder ikke for udlændinge med ophold på Færøerne og i Grønland.

Bibeskæftigelse

Med de nye regler er det muligt for udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse som forskere, gæsteforsker eller ph.d. studerende i Danmark at udføre bibeskæftigelse, uden at der indgives ansøgning til SIRI herom. Det er en forudsætning, at bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse.

Forskere, herunder forskere omfattet af fast track-ordningen, gæsteforskere og ph.d. studerende kan med de nye regler udføre bibeskæftigelse uden timebegrænsning.

Forskere, der er meddelt opholdstilladelse efter beløbsordningen, er ikke omfattet af de nye regler vedr. bibeskæftigelse. Disse forskere vil stadig skulle søge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Frivilligt arbejde

De nye regler indebærer en ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde ved siden af hovedbeskæftigelse og eventuel bibeskæftigelse. Det ulønnede frivillige arbejde må ikke erstatte lønnet arbejdskraft, og det er således en forudsætning, at det er sædvanligt, at det pågældende arbejde udføres ulønnet og frivilligt. 

Retten til at udføre ulønnet frivilligt arbejde forudsætter ikke indgivelse af en ansøgning, men vil være indeholdt i den oprindelige opholds- og arbejdstilladelse med henblik på beskæftigelse.

Læs om det vedtagne lovforslag her

Ændringerne fremgår af vejledningssiderne på nyidanmark.dk. 

Ansvarlig myndighed