Publiceret 23-02-2018

Udlændingestyrelsen offentliggør fem nye landerapporter

Udlændingestyrelsen offentliggør i dag den 23. februar 2018 fem nye landerapporter:

 1. Iran: Judicial issues, Joint report from the Danish Immigration Service and Danish Refugee Council based on interviews in Tehran, Iran, and London, United Kingdom, 9 September to 15 September 2017 and 2 October to 3 October 2017
 2. Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family, Joint report from the Danish Immigration Service and Danish Refugee Council based on interviews in Tehran, Iran, Ankara, Turkey and London, United Kingdom, 9 September to 16 September 2017 and 2 October to 3 October 2017
 3. Iran: Issues concerning persons of ethnic minorities, including Kurds and Ahwazi Arabs, Joint report from the Danish Immigration Service and Danish Refugee Council based on interviews in Tehran, Iran, Ankara, Turkey and London, United Kingdom, 9 September to 16 September 2017 and 2 October to 3 October 2017
 4. Iran: House Churches and Converts, Joint report from the Danish Immigration Service and Danish Refugee Council based on interviews in Tehran, Iran, Ankara, Turkey and London, United Kingdom, 9 September to 16 September 2017 and 2 October to 3 October 2017
 5. Iran: Recruitment of Iranian nationals to the war in Syria, Joint report from the Danish Immigration Service and Danish Refugee Council based on interviews in Tehran, Iran, Ankara, Turkey and London, United Kingdom, 9 September to 16 September 2017 and 2 October to 3 October 2017

Rapporterne er baseret på oplysninger indhentet af Udlændingestyrelsen i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp under en mission til Teheran, Ankara og London fra den 9. til 16. september 2017 og fra den 2. til 3. oktober 2017.

Rapporten om retslige forhold indeholder oplysninger om:

 • Retsdokumenter
 • Bestikkelse i retssystemet
 • Konsekvenser ved ikke at følge en retsordre
 • Udrejse ved løsladelse på kaution eller som idømt

Hent rapporten Iran: Judicial issues

Rapporten om forhold uden for ægteskab/ægteskab uden familiens accept indeholder oplysninger om:

 • Straf for forhold uden for ægteskab og håndhævelse af loven i praksis
 • Straf for utroskab og håndhævelse af loven i praksis
 • Betingelser ved religiøst og civilt ægteskab for kvinder, der gifter sig uden familiens accept
 • Myndighedsbeskyttelse i sager vedrørende indgåelse af ægteskab uden familiens accept
 • Mulighed for intern genbosættelse i forbindelse med en æresrelateret konflikt

Hent rapporten Iran: Relations outside of marriage in Iran and marriages without the accept of the family

Rapporten om kurdere og Ahwazi arabere indeholder oplysninger om:

 • Myndighedernes tilstedeværelse og aktiviteter i de kurdiske områder i Iran
 • Myndighedernes behandling af familiemedlemmer til tidligere eller nuværende kurdiske aktivister
 • Tidligere iranske flygtninge fra det nordlige Irak som vender tilbage til Iran; udfordringer i forbindelse indrejse og sprog; forfølgelse af tidligere politiske aktivister og/ eller deres familiemedlemmer
 • Myndighedernes tilstedeværelse og aktiviteter i Khuzestan og andre områder, hvor Ahwazi arabere bor
 • Myndighedernes behandling af familiemedlemmer til tidligere eller nuværende Ahwazi aktivister

Hent rapporten Iran: Issues concerning persons of ethnic minorities

Rapporten om huskirker og kristne konvertitter indeholder oplysninger om:

 • Kontrol af huskirker og kristne konvertitter
 • Myndighedernes opfølgende aktiviteter i sager relateret til medlemmer af huskirker og konvertitter
 • Seneste retssager relateret til huskirker og konvertitter 

Hent rapporten Iran: House Churches and Converts

Rapporten om rekruttering af iranere til krigen i Syrien indeholder oplysninger om:

 • Profil af rekrutterede personer
 • Rekrutteringsmetoder (tvang/frivilligt)
 • Konsekvenser ved at nægte rekruttering

Hent rapporten Iran: Recruitment of Iranian nationals to the war in Syria

Yderligere oplysninger om rapporterne kan fås hos pressekonsulent Nils Bak på mobil 41 30 66 80 og pressemedarbejder Frederik Marker Hansen på mobil 91 36 57 90.