Annex to the Visa Code Handbook

English

Visa Code Handbook

The Commission Implementing Decision of 14.5.2019 amending Commission Decision No C(2010) 1620 final of 19 March 2010 establishing the Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas.

Annex to the Visa Code Handbook

 

Annex no.

Name of Annex

Updates

 Annex 1

List of third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and of those whose nationals are exempt from that requirement

 

 Annex 2

List of residence permits issued by Member States

 

 Annex 3

List of school pupils travelling in the framework of a school excursion within the European Union

 

 Annex 4

List of agreements on local border traffic and specimen of permits issued by Member States for that purpose

 

 Annex 5

Information on national derogations from the visa requirement
Find annex 5 under Notifications - Information pursuant to Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 - at the bottom of the following web page:
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/documents/policies_en?policy=440

See users guide to annex 5
Former:

Information on national derogations from the visa requirements (28.04.14)

Certain civilian sea crew members - Danish update (14-05-2014) 

 Annex 6

Guidelines on the movement of Turkish nationals across the external borders of EU Member States in order to provide services there

 

 Annex 7a

Common list of third countries whose nationals are required to be in possession of an airport transit visa when passing through the international transit area of airports situated on the territory of the Member States

 

 Annex 7b

List of third countries whose nationals are required to be in possession of an airport transit visa when passing through the international transit area of airports situated on the territory of one/some Member States

 

 Annex 7c

List of residence permits entitling their holders to transit through the airports of member states without being required to hold an airport transit visa

 

 Annex 8

Visa facilitation agreements and implementing Guidelines - Albania

 

 Annex 8

Visa facilitation agreements and implementing Guidelines - Bosnia Herzegovina

 

 Annex 8

Visa facilitation agreements and implementing Guidelines - Moldova

 

 Annex 8

Visa facilitation agreements and implementing Guidelines - Russian Federation

 

 Annex 8

Visa facilitation agreements and implementing Guidelines - Ukraine

 

 Annex 9

Uniform application form

 

 Annex 10

The former annex 10 has been replaced by the following four annexes:
Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)
Published at the homepage of the European Commission. You will find the link in the info box to the right of this webpage:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

Updates from MS (09-04-2014)

Updates from MS (27-06-2014)

Updates from MS (25-07-2014)

Updates from MS (07-10-2014)

Updates from MS (24-11-2014)

Updates from MS (19-02-2015)

Updates from MS (08-04-2015)

Updates from MS (04-06-2015)

Updates from MS (20-07-2016)

Updates from MS (27-07-2016)

Updates from MS (28-10-2016)

Updates from MS (19-12-2016)

 Annex 10

 Travel documents issued by Member States (Part II)
Bulgaria, Cyprus and Romania, see sheet (ark) IIB
United Kingdom and Ireland, see sheet (ark) IIC
Published at the homepage of the European Commission. You will find the link in the info box to the right of this webpage:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

Updates from MS (09-04-2014)

Updates from MS (27-06-2014)

Updates from MS (25-07-2014)

Updates from MS (07-10-2014)

Updates from MS (24-11-2014)

Updates from MS (19-02-2015)

Updates from MS (08-04-2015)

Updates from MS (04-06-2015)

Updates from MS (20-07-2016)

Updates from MS (27-07-2016)

Updates from MS (28-10-2016)

Updates from MS (19-12-2016)

 Annex 10

 Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III)
Published at the homepage of the European Commission. You will find the link in the info box to the right of this webpage:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

 

 Annex 10

 List of known fantasy and camouflage passports
Published at the homepage of the European Commission. You will find the link in the info box to the right of this webpage:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

 

 Annex 11

 Information on the photographic specifications for the photograph to be submitted by applicants

 

 Annex 12

 Recommendation of the European Parliament and Council to facilitate the issue by the Member States of uniform short-stay visas for researchers from third countries travelling within the Community for the purpose of carrying out scientific research

 

 Annex 13

 Uniform format and use of the stamp indicating that a visa application is admissible

 

 Annex 14

 Non-exhaustive list of supporting documents

 

 Annex 15

 Specimen of Member States' forms providing proof of sponsorship and/or private accommodation

Latvia 

Czech Republic 

Norway

France

 Annex 16

 Third countries whose nationals or specific categories of such third country nationals who are subject to prior consultation (01.09.2017)

 

 Annex 17

 Third countries for whose nationals or specific categories of such third country nationals "ex post" information is required

 

 Annex 18

 Reference amounts required for the crossing of the external border fixed by national authorities

 

 Annex 19

 The visa sticker

 

 Annex 20

 Filling in the visa sticker

 

 Annex 21

 Examples of filled in visa stickers

 

 Annex 22

 National entires in the "comments" section of the visa sticker

 

 Annex 23

 Affixing the visa sticker

 

 Annex 24

 Separate sheet for affixing the visa

 

 Annex 25

 Standard form for notifying and motivating refusal, annulment or revocation of a visa

 

 Annex 26

 Operational rules for issuing visas at the border to seamen in transit who are subject to visa requirements

 

 Annex 27

 List of Member States' authorities competent for extending visas

 

 Annex 28

 List of Member States' consular presence, representation arrangements and forms of cooperation for the collection of visaapplications, collection by Honorary Consuls or outsourcing of the collection of visa applications

 

 Annex 29

 Request for consent to extend the territorial validity of a LTV

 

 Annex 30

Notification of the annulment of a visa issued by another member state

 

 Annex_31

 Notification of the revocation of a visa issued by another member state

 
                                                                                                                                   

Visa code handbook II

The Commission’s decision of 11.6.2010 on establishing the Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas.

Dansk

De nyeste bilag vil fremgå af den engelske oversigt ovenfor. Den nedenstående danske oversigt vil løbende blive opdateret når der offentliggøres officielle oversættelser af de engelske bilag. Hvis den nyeste opdatering af dokumentet kun er på engelsk, vil den forældede danske version blive fjernet for at undgå misforståelser. Det er derfor en god idé også at finde den engelske version af bilagene.

Visumhåndbogen

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14.5.2019 om ændring af Kommissionens afgørelse K(2010) 1620 endelig af 19.3.2010 om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa. 

Bilag til visumhåndbogen

Bilag nr. 

 Navn på bilag

 Opdateringer

 Bilag 1

Liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre

 

 Bilag 2

Liste over opholdstilladelser udstedt af medlemsstaterne

 

 Bilag 3

Liste over deltagere i skolerejser inden for EU

 

 Bilag 4

Liste over aftaler om lokal grænsetrafik og modeller til tilladelser udstedt af medlemsstaterne i den henseende

 

 Bilag 5

Se engelsk udgave

 

 Bilag 6

Retningslinjer for tyrkiske statsborgeres ret til at rejse inden for EU, efter at de har passeret de ydre grænser med henblik på at levere tjenesteydelser der (14.12.2012)

 

 Bilag 7a

Fælles liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et lufthavnstransitvisum, når de passerer gennem internationale transitområder i lufthavne, der er beliggende på medlemsstaternes område

 

 Bilag 7b

Se engelsk udgave

 

 Bilag 7c

Liste over opholdstilladelser, der giver indehaverne ret til transit i medlemsstaternes lufthavne, uden at der stilles krav om, at de skal have lufthavnstransitvisum

 

 Bilag 8

Se engelsk udgave

 

 Bilag 9

Ensartet ansøgningsskema

 

 Bilag 10

Se engelsk udgave

 

 Bilag 11

Se engelsk udgave

 

 Bilag 12

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig forskning

 

 Bilag 13

Ensartet udformning og anvendelse af stempel som bevis for, at en visumansøgning er antagelig

 

 Bilag 14

Ikke-udtømmende liste over dokumentation

 

 Bilag 15

Se engelsk udgave

 

 Bilag 16

Se engelsk udgave

 

 Bilag 17

Se engelsk udgave

 

 Bilag 18

De af de nationale myndigheder fastsatte referencebeløb, som en tredjelandsstatsborger mindst skal råde over ved passage af de ydre grænser

 

 Bilag 19

Visummærkaten

 

 Bilag 20

Udfyldning af visummærkaten

 

 Bilag 21

Eksempler på udfyldte visummærkater

 

 Bilag 22

Nationale angivelser i den rubrik på visummærkaten, der er beregnet til bemærkninger

 

 Bilag 23

Påføring af visummærkaten

 

 Bilag 24

Se engelsk udgave

 

 Bilag 25

Standardformular til underretning om og begrundelse for afslag på eller annullering eller inddragelse af visum

 

 Bilag 26

Operationelle regler for udstedelse af visum ved grænsen til visumpligtige søfolk i transit

 

 Bilag 27

Se engelsk udgave

 

 Bilag_28

Se engelsk udgave

 

                                                                                                                                                                                         

 

Visumhåndbogen II

Kommissionens afgørelse af 11.6.2010 vedrørende etableringen af visumhåndbogen for behandling af visumansøgninger og ændringer af udstedte visa.