Du kan ringe til hotlinen på telefonnummer 70 26 28 18 på alle hverdage mellem klokken 9-15.

Formålet med hotlinen er at forhindre, at børn og unge sendes på genopdragelsesrejser eller risikerer at skulle indgå et tvangsægteskab. Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan forvente, at styrelsen kan hjælpe dig med og give vejledning om.

Genopdragelsesrejser

Du kan ringe til hotlinen og få vejledning, hvis du som barn eller ung er i risiko for at blive, eller hvis du har været sendt på en genopdragelsesrejse. 

Du kan fx få vejledning om, at Udlændingestyrelsen har mulighed for at nægte at udstede et pas til dig eller inddrage dit nuværende pas udstedt af Udlændingestyrelsen, hvis der er mistanke om, at du sendes til udlandet på en genopdragelsesrejse. Det kan vi gøre for at forhindre, at du sendes afsted.  Du kan også få vejledning om, hvordan du kan få bevaret din opholdstilladelse, selvom du har været på en genopdragelsesrejse.

Læs mere om genopdragelsesrejser og ophold i Danmark

Tvangsægteskab

Du kan ringe til hotlinen og få vejledning, hvis du som ung er i risiko for at blive sendt til udlandet for at blive gift eller blive viet religiøst uden borgerlig gyldighed mod din vilje.

Du kan også få vejledning på hotlinen, hvis du endnu ikke har besluttet dig for, om du ønsker at indgå et planlagt ægteskab.
Udlændingestyrelsen har mulighed for at nægte at udstede et pas til dig eller inddrage dit nuværende pas udstedt af Udlændingestyrelsen, hvis der er mistanke om, at du sendes til udlandet med henblik på indgåelse af tvangsægteskab. Det kan vi gøre for at forhindre, at du sendes afsted. Læs mere om dette

Du kan få et møde med en sagsbehandler

På hotlinen for unge kan du aftale et personligt møde med en sagsbehandler i Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Formålet med mødet er, at du får mulighed for at fortælle om din situation i relation til en genopdragelsesrejse eller et tvangsægteskab, og samtalen kan holdes uden at dine forældre deltager, og uden, at de ved, at den finder sted. 

Du har ret til at tage en person, som du er tryg ved, med til mødet. 

Udlændingestyrelsen eller SIRI kan afholde en samtale i form at et fysisk eller virtuelt møde med dig til brug for vurderingen af, om du har været eller er i risiko for at blive sendt på en genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning.

Hvis samtalen finder sted inden, at du er blevet sendt til udlandet, vil oplysningerne fra samtalen indgå i styrelsens vurdering af, om dit pas skal inddrages, eller om styrelsen skal nægte at lave et pas, for at forhindre, at du bliver sendt til udlandet. Styrelsen kan kun gøre dette, hvis du har et konventions- eller fremmedpas, der er udstedt af Udlændingestyrelsen.

Hvis samtalen finder sted efter, at du har været sendt til udlandet, vil oplysningerne indgå i styrelsens vurdering af, om du kan få dispensation fra, at din opholdstilladelse bortfalder.

Myndighedspersoner kan også kontakte Udlændingestyrelsens hotline for unge

Myndigheder, støttepersoner og andre personer, som ønsker vejledning i forhold til genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber kan også kontakte Udlændingestyrelsen på ovenstående nummer. 

Kontakt til andre myndigheder

Udlændingestyrelsen kan vejlede i forhold til genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber i relation til din opholdstilladelse i Danmark og dine muligheder for at rejse ud og ind af Danmark. Hvis du som barn eller ung er udsat for negativ social kontrol, og du har brug for hjælp eller rådgivning på andre områder, har du også mulighed for at kontakte andre myndigheder:

Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) under SIRI

Sikkerhedskonsulenterne under MÆRK tilbyder gratis støtte og rådgivning til både fagpersoner og borgere om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol og genopdragelsesrejser.

Læs mere om sikkerhedskonsulenterne (nc-maerk.dk)
Læs mere om MÆRK’s øvrige rådgivningstilbud (nc-maerk.dk)

Udenrigsministeriet

Koordinationsenheden for Børnebortførelser tilbyder råd og vejledning, hvis et barn fx opholder sig i udlandet uden den ene forældres samtykke, eller hvis den ene forælder ulovligt tilbageholder barnet i udlandet.

Læs mere om Koordinationsenheden for Børnebortførelser (um.dk)