Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, hvis du stadig driver den samme virksomhed.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte med at arbejde, også selv om din tilladelse udløber mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før den udløber.

Hvis du har tilladelse efter Start-up Denmark ordningen og ønsker at forlænge, skal du benytte forlængelsessiden til Start-up Denmark.

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Det er en betingelse, at din virksomhed stadig er aktiv, og at du deltager aktivt i driften af virksomheden.

Driften af din virksomhed skal have sammenhæng med væsentlig dansk erhvervsinteresse.

I denne forbindelse er det en betingelse, at du kan dokumentere fremdrift og planlagte aktiviteter i din virksomhed via samarbejdsaftaler, dokumentation for planlagte handler, projektplaner eller lignende.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i den virksomhed, som din tilladelse er givet til. 

Hvis du starter ny virksomhed, eller bliver tilbudt et lønnet job, skal du ansøge om en ny tilladelse.

En ansøgning om tilladelse til at starte ny virksomhed skal indgives under Start-up Denmark ordningen.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan ansøge om dispensation for bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget, giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner, fx

• NemID

• CPR-registrering

• Sundhedskort

• Skatteforhold

• Ferieforhold

• Skole og børnepasning

• Bolig

• Danskundervisning

• Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan få opholds- og arbejdstilladelse for et år ad gangen de første to år. Herefter kan du få tilladelse i højst to år, og efter fire år kan du få tilladelse i højst tre år ad gangen.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte arbejdet i din virksomhed, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du starter ny virksomhed eller får et lønnet job, skal du indgive en helt ny ansøgning på det nye grundlag. 

Du må ikke starte en ny virksomhed eller begynde at arbejde i et lønnet job, før du har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Bemærk, at en ansøgning om tilladelse til at starte ny virksomhed skal indgives under Start-up Denmark ordningen.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før udløbet af din nuværende tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få forlænget deres opholdstilladelser?

En forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af drift af virksomhed i Danmark giver også din familie mulighed for at forlænge deres opholdstilladelser. Forlængelsen vil være for samme periode, som du har fået forlænget din opholdstilladelse med.

Læs mere om forlængelse af tilladelse til medfølgende familie her.

Hvis du ikke allerede har din familie i Danmark, kan vi informere om, at der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om første tilladelse til medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende efter reglerne fra før 1. januar 2015 behandles af Styrelsen for International

Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du ansøger skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR2. 

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person udfylder

Kun du skal udfylde ansøgningsskemaet


På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema, AR2.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print selv skema AR2 i Word-format         Hent print selv skema AR2 i pdf-format

Når du har ansøgt om opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

  • Oprettet sagsbestillings-id
  • Betalt gebyr
  • Indgivet ansøgningen
  • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI