Når en udlænding fra et 3. land (udenfor EU/EØS området og Schweitz) arbejder i Danmark er det både arbejdstagerens og arbejdsgiverens ansvar, at det sker på et lovligt grundlag.

Som arbejdsgiver er det dit således dit ansvar at sikre dig, at du ikke beskæftiger en udenlandsk statsborger ulovligt. Det gælder i forhold til både lønnet og frivilligt/ulønnet arbejde.

Eksempler på ulovligt arbejde:

  • Udlændingen har slet ikke lovligt ophold i Danmark
  • Udlændingen har en studieopholdstilladelse, men arbejder mere end de 20 tilladte ugentlige timer
  • Udlændingen har arbejdstilladelse begrænset til en specifik ansættelse, men arbejder i en anden virksomhed
  • Udlændingen fortsætter arbejdet i en periode med tilladelse til jobsøgning
  • Udlændingen har opholdstilladelse som au pair eller til et højskoleophold men arbejder i en virksomhed.

Listen er ikke udtømmende. Du kan læse mere om ulovligt arbejde her.

En arbejdsgiver, som beskæftiger en udlænding uden den nødvendige tilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan straffes med bøde eller fængsel.

En udlænding, som arbejder uden den nødvendige tilladelse risikerer at blive straffet med bøde eller fængsel indtil 1 år og at blive udvist af Danmark med forbud mod at rejse ind i Danmark i en given periode.

Reglerne gælder for både virksomheder og private arbejdsgivere, fx private husstande, der ansætter rengøringshjælp.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) gennemfører løbende indsatser for at sikre efterlevelse af udlændingelovgivningen. Indsatserne har blandt andet fokus på ulovlig arbejdskraft og om betingelserne for en opholds- og arbejdstilladelse bliver overholdt.

Læs mere om den kontrol SIRI udfører.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet en pjece for at hjælpe dig med at undgå at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Pjecen forklarer, hvad du skal være opmærksom på, når du ansætter en udlænding. Vi anbefaler, at du læser pjecen grundigt.

Læs mere i pjecen Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Hvis du efter at have læst pjecen har flere spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte styrelsen.

Læs om, hvordan du kan kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Der findes en række ordninger, som gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Læs mere om de forskellige ordninger på erhvervsområdet.

Læs mere om ulovligt arbejde.