Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
6 måneder

Hvem kan få forlænget sin opholdstilladelse som tidligere dansk statsborger mv.?

Du kan få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse i Danmark på baggrund af stærk tilknytning til Danmark, hvis du:

  • er tidligere dansk statsborger (indfødsret) (udlændingelovens § 9 d),
  • har dansk afstamning (udlændingelovens § 9 c, stk. 1),
  • tilhører det danske mindretal i Sydslesvig (udlændingelovens § 9 c, stk. 1), eller
  • er tilknyttet det danske mindretal i Argentina (udlændingelovens § 9 c, stk. 1). 

Når du har opholdstilladelse på baggrund af stærk tilknytning til Danmark, har du efter 1-2 år også mulighed for at få permanent opholdstilladelse, hvis du opfylder en række betingelser. Læs mere om permanent opholdstilladelse på baggrund af stærk tilknytning til Danmark

Hvad er betingelserne?

Hvis du har opholdstilladelse som tidligere dansk statsborger, er det en betingelse, at du fortsat har fast bopæl i Danmark.

Hvis der blev stillet krav om, at du skal have gyldigt pas, da du fik din opholdstilladelse, skal du fortsat opfylde dette krav. Du kan se, hvilke krav der blev stillet for din opholdstilladelse, i det brev, Udlændingestyrelsen sendte med din tilladelse. 


Hvornår skal du ansøge om forlængelse?

Hvis du har opholdstilladelse som tidligere dansk statsborger, er det en betingelse, at du fortsat har fast bopæl i Danmark.

Hvis der blev stillet krav om, at du skal have gyldigt pas, da du fik din opholdstilladelse, skal du fortsat opfylde dette krav. Du kan se, hvilke krav der blev stillet for din opholdstilladelse, i det brev, Udlændingestyrelsen sendte med din tilladelse.

Det er meget vigtigt, at du indgiver ansøgningen om forlængelse inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan tidligst ansøge 3 måneder før den udløber.

Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, imens din ansøgning bliver behandlet. Det gælder også, selvom sagsbehandlingstiden går ud over perioden for din nuværende opholdstilladelse.

Hvis du ansøger for sent

Hvis du indgiver ansøgningen for sent, skal du forvente, at den bliverafvist, fordi du i så fald opholder dig ulovligt i Danmark. Dette gælder uanset, hvor kortvarigt dit ulovlige ophold måtte være.

Det betyder, at du i stedet vil skulle forlade Danmark og ansøge om en ny opholdstilladelse fra dit hjemland. En sådan ansøgning vil blive betragtet og behandlet som en helt ny ansøgning om opholdstilladelse. Den vil med andre ord blive behandlet efter de regler, der gælder for personer, som ansøger om opholdstilladelse for første gang, også selvom reglerne måtte være blevet ændret, siden du fik opholdstilladelse. 

Hvis du opholder dig ulovligt i Danmark, risikerer du desuden at blive straffet for ulovligt ophold og at blive udvist med indrejseforbud i Danmark og alle øvrige EU- og Schengenlande i op til 2 år.

Hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det, kan ansøgningen tillades indgivet, selvom den er indgivet for sent. Det vil betyde, at du har lovligt ophold, mens vi behandler din ansøgning om forlængelse. Du kan dog risikere at blive straffet for ulovligt ophold i perioden fra din tilladelse udløb frem til, at du indgav din ansøgning om forlængelse.


Hvor mange år kan din opholdstilladelse forlænges med?

Din opholdstilladelse vil normalt kunne forlænges med: 

  • 4 år ad gangen, hvis du er tidligere dansk statsborger
  • 1 år første gang den forlænges og herefter 4 år ad gangen, hvis du har dansk afstamning gennem dine forældre
  • 1 år og uden mulighed for yderligere forlængelse, hvis du har dansk afstamning gennem dine bedsteforældre
  • 4 år ad gangen, hvis du tilhører det danske mindretal i Sydslesvig
  • 4 år ad gangen, hvis du er tilknyttet det danske mindretal i Argentina. 

Derudover kan din opholdstilladelse kun forlænges indtil 3 måneder før dit pas udløber. Hvis dit pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun forlænges med 9 måneder.

Hvis du skal have fornyet dit nationalitetspas, skal det gøres på dit hjemlands ambassade eller generalkonsulat. Hvis du har et konventions- eller fremmedpas, skal du søge om fornyelse hos Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen forlænger ikke en tidsbegrænset opholdstilladelse for en kortere periode end 6 måneder.

 

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse som tidligere dansk statsborger mv

.

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

15-20 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte.

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital SG4 ansøgning

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning SG4 online, når du søger om forlængelse af opholdstilladelse som tidligere dansk statsborger mv., medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

 

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 14 dage fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto


Ansvarlig myndighed

Kontakt os