Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
7 måneder

Hvem kan få forlænget sin opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning?

Du kan få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse i Danmark som humanitær kvoteflygtning, når du har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3.

Hvis du har opholdstilladelse som flygtning efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, kan du læse mere om forlængelse af opholdstilladelse under Forlængelse af opholdstilladelse som flygtning eller almindelig kvoteflygtning

Hvis du har fået opholdstilladelse i Danmark på baggrund af udlændingelovens § 8, stk. 3, betyder det, at du har fået opholdstilladelse som kvoteflygtning, fordi du fx lider af en særlig behandlingskrævende sygdom eller er handicappet.  

En kvoteflygtning er en flygtning, som er genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller en lignende international organisation. Læs mere om kvoteflygtninge

Hvis du er i tvivl om, hvilken bestemmelse i udlændingeloven, som du har opholdstilladelse efter, kan du se det i brevet, som Udlændingestyrelsen sendte til dig, da du fik din seneste tilladelse. 

Hvad er betingelserne?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse, medmindre der er grundlag for at inddrage den.

Ændrede forhold

Din opholdstilladelse kan blive nægtet forlænget, hvis grundlaget for den ikke længere er til stede.
Din opholdstilladelse kan blive nægtet forlænget på baggrund af ændrede forhold, hvis de særlige forhold, som lå til grund for din opholdstilladelsen, er ændret (dette vil oftest være helbredsmæssige forhold). Derefter tager Udlændingestyrelsen stilling til, hvorvidt der i øvrigt er grundlag for at nægte at forlænge din opholdstilladelse.

Personlige forhold tages i betragtning

Hvis der er personlige forhold i din situation, som gør, at en inddragelse eller nægtelse af forlængelse vil være særlig belastende for dig, vil opholdstilladelsen alligevel ikke blive nægtet forlænget. Det følger af udlændingelovens § 26, stk. 1. 

Udlændingestyrelsen ser bl.a. på:

  • Din tilknytning til det danske samfund, herunder hvor lang tid du har været i Danmark.
  • Alder, helbredsforhold og andre personlige forhold.
  • Tilknytningen til personer, som bor i Danmark.
  • Konsekvenser for herboende nære familiemedlemmer.
  • Manglende eller lille tilknytning til hjemlandet.
  • Om du vil lide overlast i hjemlandet.

Hvor mange år kan din opholdstilladelse forlænges med?

Din opholdstilladelse kan forlænges med højst 2 år ad gangen.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning.

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

10-15 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen. Hvis du er under 18 år, skal din forælder udfylde den på vegne af dig.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Skema til ansøgere over 18 år

Hent print selv skema AS1 i Word-format

Hent print selv skema AS1 i pdf-format

Skema til ansøgere under 18 år

Hent print selv skema AS2 i Word-format

Hent print selv skema AS2 i pdf-format

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

 

Du kan indgive ansøgningen i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.  

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 14 dage fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Hvis du er under 18 år og bor hos din forælder i Danmark, behøver du ikke noget opholdskort. Hvis du ikke ønsker et opholdskort, behøver du derfor heller ikke at få taget fingeraftryk og ansigtsfoto.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os