Den forventede maksimale sagbehandlingstid er
6 måneder

Hvem kan få forlænget sin opholdstilladelse?

Du kan få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse i Danmark, hvis du har opholdstilladelse efter særloven. Dette gælder både for personer, der er blevet evakueret fra Afghanistan og har opholdstilladelse efter særlovens § 1, og for personer der har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring efter særlovens § 3.

Du skal opfylde enkelte betingelser for at kunne få forlænget din opholdstilladelse.

Hvad er betingelserne?

Du kan få forlænget din opholdstilladelse efter særlovens § 1 og 3, hvis du fortsat har fast bopæl i Danmark. Det er en betingelse for forlængelse af din opholdstilladelse efter særlovens § 1 og 3, at grundlaget for din opholdstilladelse fortsat er til stede.  

Hvis du har opholdstilladelse efter særlovens § 3 (familiesammenføring), skal du være opmærksom på, at din opholdstilladelse kun kan forlænges, hvis den person, du er familiesammenført til (referencen) får sin opholdstilladelse efter særloven forlænget.

Hvornår skal du ansøge om forlængelse?

Det er meget vigtigt, at du indgiver ansøgningen om forlængelse, inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan indgive din ansøgning fra den 5. oktober 2023.

Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, imens din ansøgning bliver behandlet.

Hvis du ansøger for sent

Hvis du indgiver ansøgningen for sent, skal du forvente, at ansøgningen bliver afvist, fordi du i så fald opholder dig ulovligt i Danmark. Dette gælder uanset, hvor kortvarigt dit ulovlige ophold måtte være.

Det betyder, at du i stedet vil skulle forlade Danmark og ansøge om en ny opholdstilladelse fra dit hjemland eller et andet land. En sådan ansøgning vil blive betragtet og behandlet som en helt ny ansøgning om opholdstilladelse. Den vil med andre ord blive behandlet efter de regler, der gælder for personer, som ansøger om opholdstilladelse for første gang, også selvom reglerne måtte være blevet ændret, siden du fik opholdstilladelse.

Hvis du opholder dig ulovligt i Danmark, risikerer du desuden at blive straffet for ulovligt ophold og at blive udvist med indrejseforbud i Danmark og alle øvrige EU- og Schengenlande i op til 2 år.

Hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det, eller hvis der i din sag er undskyldelige omstændigheder for fristens overskridelse, kan ansøgningen tillades indgivet, selvom den er indgivet for sent. Det vil betyde, at du har lovligt ophold, mens vi behandler din ansøgning om forlængelse. Du kan dog risikere at blive straffet for ulovligt ophold i perioden fra din tilladelse udløb frem til, at du indgav din ansøgning om forlængelse.

Hvor mange år kan din opholdstilladelse forlænges med?

Din opholdstilladelse vil kunne forlænges indtil den 30. november 2025.

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Du kan bruge et ansøgningsskema til at ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse. Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print-selv skema AF2:

Hent skema AF2 (Word)

Hent skema AF2 (pdf)

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Du kan sende ansøgningen til Udlændingestyrelsen via vores kontaktformular

Vælg emnet ’Forlængelse af opholdstilladelse (asyl)’. Husk også at vedhæfte relevant dokumentation.

Du kan også indgive ansøgningen i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 4 uger fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Hvis du indgiver din ansøgning i Udlændingestyrelsen Borgerservice, vil du få optaget biometri, når du indgiver din ansøgning.

Hvis du har sendt din ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal du bestille tid i Borgerservice til at få optaget biometri, inden du møder op i Borgerservice.

Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Et barn under 18 år, der bor hos forældremyndighedsindehaverne i Danmark, behøver du ikke noget opholdskort. Hvis du ikke ønsker et opholdskort til barnet, behøver barnet derfor heller ikke at få taget fingeraftryk og ansigtsfoto. I stedet skal du vedlægge 1 pasfotos af barnet, når du indgiver ansøgningen. Hvis barnet senere får behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os