Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Bemærk, at Working Holiday ordningen er midlertidigt suspenderet. Se nyhed på nyidanmark af 19. marts 2020 og nyhed på nyidanmark af 20. maj 2020

Hvad er Working Holiday?

Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med Argentina, Australien, Canada, Chile, Japan, New Zealand og Sydkorea.

Working Holiday-aftalerne er indgået for at give unge mennesker fra disse lande bedre mulighed for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Formålet er at fremme den gensidige forståelse mellem landene.

Aftalerne betyder, at du som ung statsborger fra et af disse lande kan få tilladelse til at opholde dig i Danmark i op til 1 år.

 

Dit formål med opholdet skal primært være at holde ferie i en længere periode og sekundært at arbejde med henblik på at supplere dine rejsemidler.

På et Working Holiday-ophold må du arbejde i begrænset omfang. Det betyder at du må arbejde et vist antal måneder i løbet af 1 år. Du må også følge et studie- eller uddannelsesforløb af begrænset varighed.

Hvis du tidligere har været i Danmark  på et Working Holiday ophold, kan du normalt ikke få et nyt Working Holiday ophold.

Aftalerne går begge veje, så unge danskere kan få tilladelse til at opholde sig i et af aftalelandene efter de regler, der gælder for hvert enkelt land.

Er du statsborger i Danmark, og ønsker du at komme på Working Holiday-ophold i et af aftalelandene, skal du henvende dig på det pågældende lands ambassade.

Hvad er betingelserne?

Betingelserne for en Working Holiday tilladelse er forskellige fra land til land.

 

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder

Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge

Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.). 
Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring

Du skal tegne en sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark. Forsikringen skal dække i det omfang, du ikke er dækket af den danske offentlige sygesikring.

Rettigheder og pligter

Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være at holde ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 9 måneder, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset så den ikke overskrider perioden på de 9 måneder, som du må arbejde under dit working holiday-ophold. 

Du må også gerne følge kurser eller tage en uddannelse i op til 6 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Du kan læse mere om lovligt ophold her.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder

Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 36 år, når du ansøger.

Penge

Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.). 
Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring

Du skal tegne en komplet sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark og dækker sygdom, ulykke og hjemtransport.

Rettigheder og pligter

Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder af dit ophold, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset så den ikke overskrider perioden på de 6 måneder, som du må arbejde under dit working holiday-ophold. 

Du må også tage kurser eller tage en uddannelse i op til 6 måneder.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Du kan læse mere om lovligt ophold her.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder

Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge

Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.). 
Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring

Du skal tegne en sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark. Forsikringen skal dække i det omfang, du ikke er dækket af den danske sygesikring.

Rettigheder og pligter

Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være at holde ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset så den ikke overskrider perioden på de 6 måneder, som du må arbejde under dit working holiday-ophold 

Du må også gerne følge kurser eller tage en uddannelse i op til 6 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Du kan læse mere om lovligt ophold her.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder

Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge

Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.). 
Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Rettigheder og pligter

Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være at holde ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset så den ikke overskrider perioden på de 6 måneder, som du må arbejde under dit working holiday-ophold. 

Du må også deltage i sprogkurser eller lignende med henblik på at lære dansk sprog og kultur.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold. 

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Du kan læse mere om lovligt ophold her.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder

Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge

Du skal have penge nok til at betale for kost og logi i de første 2 måneder af dit ophold (18.000 kr.).
Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

 

Rettigheder og pligter

Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder, men du må ikke arbejde hos den samme arbejdsgiver i mere end 3 måneder eller tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset, så den ikke overskrider perioden på de 3 måneder som du må arbejde hos en arbejdsgiver under dit Working Holiday-ophold. Du må også tage kurser og uddannelse i op til 3 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Du kan læse mere om lovligt ophold her.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder

Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge

Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under dit ophold (24.000 kr.). 
Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring

Du skal tegne en sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark og dækker bl.a. hospitalsindlæggelse.

Rettigheder og pligter

Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder, men du må ikke arbejde hos den samme arbejdsgiver i mere end 3 måneder eller tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset, så den ikke overskrider perioden på de 3 måneder som du må arbejde hos en arbejdsgiver under dit Working Holiday-ophold. Du må også tage et eller flere kurser og uddannelse i op til 6 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Du kan læse mere om lovligt ophold her.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder

Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge

Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.). 
Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring

Du skal tegne en sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark. Forsikringen skal dække i det omfang, du ikke er dækket af den danske sygesikring.

Rettigheder og pligter

Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være at holde ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 9 måneder, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset så den ikke overskrider perioden på de 9 måneder, som du må arbejde under dit working holiday-ophold.

Du må også gerne følge kurser eller tage en uddannelse i op til 6 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark

Du kan læse mere om lovligt ophold her.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse til Working Holiday-ophold – og hvad må du ikke?

 

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID 

 • CPR-registrering 

 • Sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort

 

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx ydelser efter loven om aktiv socialpolitik, SU og boligsikring.

Hvis du modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan få tilladelse til Working Holiday-ophold i op til 1 år. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over 1 år.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Tilladelsen kan kun gives til den dato, hvortil din forsikring er gyldig. 

Hvis din forsikring ikke dækker et helt år fra datoen af din tilladelse, vil din tilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være.

Når du har tegnet ny forsikring, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Hvis du har vedlagt en returbillet til din ansøgning og hjemrejsedatoen er tidligere end et år fra datoen af din tilladelse, vil din tilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være.

Hvis du køber en ny hjemrejsebillet, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse op til 1 år fra den dag du indrejste i Danmark.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på Working Holiday behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal være statsborger i et af de lande, som har indgået en Working Holiday-aftale med Danmark.

Du skal ikke betale gebyr til SIRI for at indgive ansøgningen. På fanen ”Sådan ansøger du” til højre har du adgang til det relevante ansøgningsskema, WH1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papirskema.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

 

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste. 

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

 

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema. 

Du kan vælge skema i online eller print-selv version. Det bedst at benytte et online skema, da det både er sikrere og mere effektivt.

Sørg for at du har gennemgået det foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du I benytte skema WH1 online.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skemaet WH1

 

Print-selv ansøgning

Du kan også vælge at benytte print selv skemaer.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Benyt print selv skema WH1 i Word-format

Benyt print selv skema WH1 i pdf-format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. Læs videre under næste trin om, hvordan du senere afgiver biometri.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • ikke har opbrugt hele din visumfri periode i Schengen-området.
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når du har fået optaget biometri.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning i udlandet, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • ikke har opbrugt hele din visumfri periode i Schengen-området.
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Du kan finde mere oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI