Hvem kan få opholdstilladelse?

Du kan, hvis visse betingelser er opfyldt, få opholdstilladelse efter særloven, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter særlovens § 1. Du kan søge samtidig med dit familiemedlem, der søger om opholdstilladelse efter særlovens § 1.

Hvis du er i Danmark, og du enten er ukrainsk statsborger eller er anerkendt som flygtning i Ukraine, skal du ikke ansøge som familiemedlem. Du kan i så fald selv få opholdstilladelse efter særlovens § 1, hvis du opfylder visse betingelser. Læs mere om opholdstilladelse til personer i Danmark, der er fordrevet fra Ukraine (særlovens § 1)

EU-borgere

Hvis du er statsborger i et andet EU-land og fx har et arbejde i Danmark, har du også mulighed for at få et EU-opholdsdokument. Der er ikke en udløbsdato på opholdsdokumentet, og det betyder, at du vil have ret til at være i Danmark, så længe du opfylder betingelserne om fx at være arbejdstager her i landet. Du kan søge om EU-opholdsdokument hos SIRI. Læs mere om reglerne for EU-ophold

Hvad er betingelserne?

Du kan få opholdstilladelse efter særlovens § 2, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse som fordrevet fra Ukraine efter særlovens § 1. 

Du er nært familiemedlem til personen, der har fået opholdstilladelse efter § 1, hvis du er: 

  • samlevende ægtefælle, 
  • samlevende fast samlever, 
  • ugift barn under 18 år, 
  • nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen, eller
  • øvrigt nært familiemedlem, som bor sammen og har et beskyttelsesværdigt familieliv med personen med opholdstilladelse efter § 1 (fx forældre til børn under 18 år).

Det er en betingelse, at familielivet bestod den 24. februar 2022.

Du kan også få opholdstilladelse efter særlovens § 2 som ugift barn under 18 år, hvis din forælder selv har opholdstilladelse efter § 2 som ægtefælle eller fast samlever til en person med opholdstilladelse efter § 1.

Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2 kan indgives i Danmark eller i udlandet. 

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelser om opholdstilladelse efter særloven. 

 

 

Hvad er dine vilkår, imens ansøgningen bliver behandlet?

Hvis du opholder dig i Danmark, kan du læse mere om, hvilke vilkår og muligheder du har, mens din ansøgning bliver behandlet, på denne side: 

Du venter svar

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får en opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, der er gældende til den 17. marts 2025.

Du har ret til at arbejde i Danmark, når du har fået din opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen.

Læs mere om, hvilken opholdstilladelse du får

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse som familiemedlem til en person, der er fordrevet fra Ukraine.

Du skal udfylde en ansøgning og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

20-30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, der søger om opholdstilladelse, skal udfylde ansøgningen.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema SL2:

Hent skema SL2 (word)

Hent skema SL2 (pdf) 

Hvis du har ændringer til en ansøgning, som er indgivet til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Hvis du er i Danmark, skal du bestille tid til at indgive ansøgningen, få foretaget identitetstjek og få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Bestil tid i Borgerservice

Hvis du er i udlandet, kan du indgive ansøgningen til en dansk repræsentation, hvor du også skal have foretaget identitetstjek og optaget biometri.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du se en oversigt over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis du har børn, der søger sammen med dig, er det meget vigtigt, at børnene er med dig, når du møder op for at indgive ansøgningen, da der også skal foretages identitetstjek af børnene. Du skal derfor medbringe børnenes pas eller andre identitetspapirer.

Hvis du har brug for at sende yderligere oplysninger eller dokumentation til Udlændingestyrelsen, efter du har indgivet din ansøgning, kan du bruge vores kontaktformular.

Du skal vælge emnet ’Fordreven fra Ukraine’, når du bruger kontaktformularen.

Gå til Udlændingestyrelsens kontaktformular

Ansvarlig myndighed

Kontakt os