Hvem kan få opholdstilladelse?

Du kan få opholdstilladelse på baggrund af stærk tilknytning til Danmark, hvis du:

  • er tidligere dansk statsborger (indfødsret),
  • har dansk afstamning,
  • tilhører det danske mindretal i Sydslesvig, eller
  • er tilknyttet det danske mindretal i Argentina.

Hvad er betingelserne?

Betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark er forskellige, alt efter hvilken form for tilknytning du har til Danmark.

Når du tidligere har haft dansk statsborgerskab (indfødsret), kan du få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 d.

Dette gælder dog ikke, hvis dit danske statsborgerskab er frakendt ved dom efter § 8 a eller § 8 b i lov om dansk indfødsret.

Når du ansøger om opholdstilladelse, skal du dokumentere dit tidligere danske statsborgerskab - fx med din dåbsattest eller evt. dine forældres dåbsattester.

Når du har dansk afstamning, kan du som udgangspunkt få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, hvis du kan dokumentere, at begge dine forældre (dvs. far og mor) eller begge dine forældres forældre (dvs. 4 bedsteforældre) har eller har haft dansk statsborgerskab (indfødsret) fra fødslen.

Dokumentationen for dansk afstamning kan fx være dine forældres eller bedsteforældres dåbsattester.

Hvis der foreligger helt særlige grunde, kan du også få opholdstilladelse, hvis du kan dokumentere, at én af dine forældre eller én af dine forældres forældre (dvs. 2 bedsteforældre) har eller har haft dansk statsborgerskab fra fødslen. Det kan være tilfældet, hvis du samlet set har opnået en særlig tilknytning til Danmark, der kan sidestilles med den tilknytning, som du ville have fået, hvis begge dine forældre eller begge dine forældres forældre havde været danske statsborgere fra fødslen. En sådan tilknytning kan fx være opnået, hvis du ofte har besøgt Danmark eller hvis din forælder med dansk afstamning ofte har besøgt dig, og I løbende har været i kontakt via brev, telefon, e-mails eller lign.

Det er ikke et krav, at dine forældre eller bedsteforældre stadig har dansk statsborgerskab. 

Når du er tysk statsborger, der tilhører det danske mindretal i Sydslesvig, kan du som udgangspunkt få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, hvis du erklærer dig dansksindet.

Når du ansøger om opholdstilladelse, kan du dokumentere dette fx gennem eksamensbevis eller brev fra en skole, der er medlem af Den Danske Skoleforening for Sydslesvig, medlemskort eller brev fra Sydslesvigsk Forening eller medlemskort fra Sydslesvigsk Vælgerforening.

Når du er argentinsk statsborger, kan du som udgangspunkt få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, hvis du kan dokumentere, at du er tilknyttet det danske mindretal i Argentina.

Tilknytningen til det danske mindretal i Argentina kan du fx påvise ved at fremlægge dokumentation for medlemskab af en af de kristne, danske menigheder i Argentina.

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode, højst 1 år, men med mulighed for forlængelse. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

Når du har opholdstilladelse på baggrund af stærk tilknytning til Danmark, har du efter 1-2 år mulighed for at få permanent opholdstilladelse, hvis du opfylder en række betingelser. Læs mere om permanent opholdstilladelse på baggrund af stærk tilknytning til Danmark

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark, får du også ret til at arbejde i samme periode, som opholdstilladelsen gælder.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse som tidligere dansk statsborger mv.

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

20-25 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge. 

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital SG3 ansøgning

 

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema SG3 i Word-format

Hent print selv skema SG3 i pdf-format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen. 

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark 

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

Når du indgiver din ansøgning, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os