Se liste over visumfrie lande

Som statsborger i et visumfrit land, skal du opfylde en række grundlæggende betingelser, når du ønsker at besøge Danmark.

Som visumfri vil du normalt kunne indrejse i Danmark, hvis du opfylder følgende grundlæggende betingelser:

  • Du skal have et gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation. Passet eller rejselegitimationen skal være gyldigt i mindst 3 måneder efter den planlagte dato for udrejse af Schengenområdet, og passet eller rejselegitimationen skal være udstedt inden for de seneste 10 år.
  • Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn - evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, normalt ca. 500 kr. pr. døgn.
  • Du skal kunne sandsynliggøre og i nødvendigt omfang dokumentere formålet med opholdet i Danmark.
  • Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).
  • Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud. 
  • Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.
  • Du må ikke være omfattet af den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud.

Disse betingelser gælder både, når du indrejser og opholder dig i Danmark og de øvrige Schengenlande. Du skal derfor altid kunne dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Opfylder du ikke betingelserne, vil du kunne blive afvist ved grænsen eller blive bedt om straks at rejse ud af Schengenområdet.

Der er forskel på, hvad der anses for tilstrækkelige midler i de forskellige Schengenlande. Ved indrejse i andre Schengenlande bør du derfor undersøge, hvilke krav der gælder i de pågældende lande. Der findes en oversigt over landenes krav i visumhåndbogens bilag 18. Se oversigten over landenes krav

Som visumfri statsborger, kan du opholde dig i Schengenområdet i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. De 90 dage kan enten bruges til ét sammenhængende ophold eller til flere kortere ophold.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du tæller dagene i en kalender fra og med indrejsedatoen til og med udrejsedatoen.

Både indrejsedagen og udrejsedagen tæller med i beregningen af de maksimalt 90 dage inden for en periode på 180 dage – uanset hvornår på dagen, du ind- og udrejser. Det er altid dit eget ansvar at være opmærksom på, hvor længe du har ret til at opholde sig i Danmark. Læs mere om opholdets varighed

Visse statsborgere har ret til 90 dages ophold i Danmark efter ophold i andet Schengenland

Som statsborger fra Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sydkorea og USA kan man frit indrejse og opholde sig i Danmark i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage, uanset at man forud for indrejsen i Danmark har opholdt sig i et andet Schengenland. De 90 dage beregnes fra datoen for indrejsen i Danmark eller et andet nordisk land. I de nævnte 90 dage fradrages den tid, hvori udlændingen inden de seneste 180 dage har opholdt sig i Danmark eller et andet nordisk land.