Hvis ansøgeren indgiver sin visumansøgning på en dansk repræsentation, kan du med fordel bruge en digital invitation. Hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på et andet lands repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, skal du benytte en papirbaseret invitation.

Hvis du har udfyldt en invitation, og ansøgeren indleverer invitations-id’et (kun digital invitation) eller den udfyldte papirinvitation sammen med visumansøgningen og anden relevant dokumentation, vil det i de fleste tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden betydeligt.  Det vil nemlig som oftest betyde, at sagen er fuldt oplyst allerede på ansøgningstidspunktet, så der ikke er behov for at indhente yderligere oplysninger fra værten i Danmark. 

Hvis ansøgeren ikke indleverer et invitations-id eller en papirinvitation sammen med ansøgningen, må ansøgeren derimod regne med en længere sagsbehandlingstid, idet oplysningerne skal indhentes af Udlændingestyrelsen fra dig som vært i Danmark.

Ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation

Hvis der er tale om et forretningsbesøg og ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation, og din virksomhed/organisation ikke er forhåndsgodkendt, kan du med fordel bruge den digitale invitation VU1.

Start digital VU1 invitation

Du skal have MitID Erhverv for at bruge den digitale invitation. Eller læs mere om MitID her

Trin i den digitale invitation

 1. Log på med MitID Erhverv
 2. Start invitationen
 3. Indtast information om værtsfirmaet
 4. Indtast information om værtsfirmaets kontaktperson – dig, der inviterer
 5. Indtast information om besøget
 6. Indtast og vedhæft eventuel yderligere information om besøget
 7. Indtast information om visumansøgeren – personen, der skal have visum
 8. Signér invitationen med MitID Erhverv
 9. Videregiv invitations-id til visumansøgeren

Du kan også benytte den papirbaserede invitation:

Hent print selv invitation VU1 i Word-format

Hent print selv invitation VU1 i pdf-format

Hvis er er tale om et kulturelt besøg, kan du med fordel benytte den papirbaserede invitation VU3:

Hent print selv invitation VU3 i Word-format

Hent print selv invitation VU3 i pdf-format

Ansøgeren indgiver sin ansøgning på et andet lands repræsentation

Hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på et andet lands repræsentation, kan du kun benytte den papirbaserede invitation. Invitationen i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Invitationen i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Forretningsbesøg:

Hent print selv invitation VU1 i Word-format

Hent print selv invitation VU1 i pdf-format

Kulturelt besøg:

Hent print selv invitation VU3 i Word-format

Hent print selv invitation VU3 i pdf-format

 

Hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation, kan du som forhåndsgodkendt virksomhed/organisation med fordel bruge den digitale invitation VF2.

For at kunne drage fordel af forhåndsgodkendelsesordningen skal ansøgeren gøre repræsentationen opmærksom på, at han/hun er inviteret af en forhåndsgodkendt virksomhed/organisation. I modsat fald risikerer ansøgeren, at ansøgningen behandles efter den almindelige procedure. Du kan som vært med fordel gøre ansøgeren opmærksom på dette.

Start digital VF2 invitation

Forhåndsgodkendelsesordningen kan kun bruges, hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation. 

Du kan kun benytte den digitale VF2 invitation, hvis din virksomhed allerede er forhåndsgodkendt. Læs mere om forhåndsgodkendelse af virksomhed

Hvis din virksomhed ikke er forhåndsgodkendt, kan du benytte invitation VU1. Din virksomhed behøver således ikke at være forhåndsgodkendt for at kunne invitere en visumansøger.

Du skal have MitID Erhverv for at bruge den digitale invitation. Læs mere om MitID

Trin i den digitale invitation:

 1. Log på med MitID Erhverv
 2. Indtast visumansøgerens fulde navn, fødselsdato, nationalitet, pasnummer og evt. mailadresse
 3. Indtast oplysninger om, hvor visumansøgeren skal bo under opholdet i Danmark, og hvem der afholder udgiften til opholdet
 4. Indtast navn og adresse på den virksomhed/organisation mv., visumansøgeren repræsenterer
 5. Indtast oplysninger om karakteren af forretnings- samarbejdsforholdet
 6. Signér invitationen med MitID Erhverv
 7. Videregiv invitations-id til visumansøger. Husk at gøre visumansøgeren opmærksom på, at han/hun i forbindelse med ansøgningen skal oplyse repræsentationen om, at han/hun er inviteret af en forhåndsgodkendt virksomhed/organisation.

Hvis der er tale om et forretningsbesøg, og ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation, kan du som koncernforbundet virksomhed med fordel benytte print selv invitation VU5.

For at kunne drage fordel af den særlige ordning for koncernforbundne virksomheder, kræver det, at 

Hent print selv invitation VU5 i Word-format

Hent print selv invitation VU5 i pdf-format

Print selv invitationen i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Invitationen i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation

Hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation, kan du med fordel bruge den digitale invitation VU2 til at invitere en ven eller et familiemedlem.

Start digital VU2 invitation

Du skal have MitID for at bruge den digitale invitation. Læs mere om MitID

Trin i den digitale invitation

 1. Log på med MitID
 2. Start invitationen
 3. Indtast information om værten – dig, der inviterer
 4. Indtast information om visumansøgeren – personen, der skal have visum
 5. Indtast information om besøget
 6. Indtast og vedhæft eventuel yderligere information om besøget
 7. Signér invitationen med MitID
 8. Videregiv invitations-id til visumansøger

Du kan også benytte den papirbaserede invitation:

Hent print selv invitation VU2 i Word-format

Hent print selv invitation VU2 i pdf-format

Ansøgeren indgiver sin ansøgning på et andet lands repræsentation

Hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på et andet lands repræsentation, kan du kun benytte den papirbaserede invitation. Invitationen i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Invitationen i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv invitation VU2 i Word-format

Hent print selv invitation VU2 i pdf-format

Når du har indsendt en digital invitation, vil du automatisk få oplyst et invitations-id. Hvis visumansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation, skal du videregive invitations-id'et til visumansøgeren. Han/hun kan herefter gå på repræsentationen og indgive sin ansøgning. På repræsentationen skal ansøgeren oplyse invitations-id'et. Visumansøgningen vil derefter automatisk blive koblet sammen med din invitation, inden repræsentationen går i gang med at behandle visumsagen.

Invitations-id’et kan kun bruges, hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på en dansk repræsentation. Hvis ansøgeren indgiver sin ansøgning på et andet lands repræsentation, kan invitations-id'et ikke bruges. Det skyldes, at repræsentationen ikke har adgang til din digitale invitation. Hvis du alligevel har indsendt en digital invitation, kan du hente en kopi af invitationen via Min Side. Du skal printe invitationen og sende den til ansøgeren, som selv skal medbringe invitationen på repræsentationen. Udlændingestyrelsen anbefaler, at du underskriver invitationen i hånden, inden du sender den til ansøgeren.

Den digitale invitation er kun gyldig i 6 måneder fra det tidspunkt, hvor du har indsendt invitationen.

Hvis du bruger en digital invitation, har du mulighed for at tilføje flere personer i den samme invitation.

Bruger du en papirinvitation, skal du udfylde en invitation for hver person, du vil invitere.

Når du bruger en digital invitation, har du mulighed for at følge visumsagen online på Min Side. Her kan du logge på med det MitID, du brugte til at signere din digitale invitation med. På Min Side kan du se, om ansøgeren har været på repræsentationen for at indgive sin ansøgning, og om visumsagen er blevet sendt til Danmark til behandling i Udlændingestyrelsen. Du vil også kunne se, om der er truffet en afgørelse i visumsagen.

Personlige oplysninger om dig som vært, der anføres på invitationen, gives til de relevante myndigheder i medlemsstaterne og behandles af myndighederne med henblik på afgørelsen vedrørende visumansøgningen. 

Når du indgiver en visuminvitation, vil dine personoplysninger blive behandlet. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger og om dine rettigheder